Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Nawiązanie współpracy z 6 MBOT w Radomiu

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej rozpoczęła współpracę z 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomiu.
 
Porozumienie między Jednostką Wojskową a UTH może zostać rozszerzone na inne stałe formy współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz przyczynić się do podniesienia poziomu wychowania patriotycznego oraz edukacji proobronnej studentów.
 
List intencyjny podpisali Rektor Uczelni, dr Justyna Żylińska oraz Dowódca Jednostki, płk Witold Bubak.
 
Strona internetowa 6 MBOT: https://www.wojsko-polskie.pl/6bot/

Wróć