Przejdź do treści

Międzynarodowa Konferencja w Tarnopolu z udziałem studentów UTH

W dniach 28-29 kwietnia 2022 roku studenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej z Wydziału Inżynieryjnego wzięli udział w V Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nauki przyrodnicze i humanistyczne. Aktualne pytania”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja.

Studenci z Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno-Handlowej przygotowali następujące tematy:

 1. Mikołaj Wrabec - „Obsługa statków powietrznych w portach lotniczych i innowacyjne rozwiązania stosowane w obsłudze naziemnej”
 2. Katarzyna Graff, Mateusz Banaszek - „Nowoczesna aplikacja zwiększająca bezpieczeństwa”

Program Konferencji skupiał się na obszarach:

 • kultura i sztuka;
 • humanistyka;
 • nauki społeczne i behawioralne;
 • zarządzanie i administracja;
 • nauki przyrodnicze;
 • matematyka i statystyka;
 • technologia informacyjna;
 • inżynieria mechaniczna;
 • inżynieria elektryczna;
 • automatyka i przyrządy;
 • chemia i bioinżynieria;
 • elektronika i telekomunikacja;
 • produkcja i technologia;
 • architektura i budownictwo;
 • nauki rolnicze i żywność;
 • sektor usług;
 • transport.

Z ramienia UTH w komitecie programowym Konferencji znaleźli się: dr Justyna Żylińska - Rektor Uczelni, dr inż. Ireneusz Fura - Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki, dr inż. Tomasz Wierzbicki - Dziekan Wydziału Inżynieryjnego oraz Aldona Ploch - Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych Wydziału Inżynieryjnego.

Księga abstraktów:

Збірник 2022.pdf (3.5 MiB)

Wróć