Przejdź do treści

Legia Akademicka - wypełnij wniosek do 31 stycznia 2023

Drodzy Studenci,

uprzejmie informujemy, iż ukazała się DECYZJA Nr 178/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej. W związku z powyższym wnioski ochotników o przystąpienie do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w "module oficerskim" składać należy bezpośrednio do szefów WCR do dnia 31.01.2023 roku.

Wykaz dokumentów oraz ich wzory, jakie kandydat powinien przesłać lub złożyć (wersja papierowa) w Wojskowym Centrum Rekrutacji (najlepiej właściwym terytorialnie do miejsca zamieszkania lecz nie jest to warunkiem), aby wziąć udział w kwalifikacji do "modułu oficerskiego" w roku akademickim 2022/2023:

Wykaz dokumentów oraz ich wzory
  • wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej (załącznik nr 1 do decyzji nr 178/MON);
  • wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w module oficerskim ochotniczego szkolenia wojskowego w Szkołach Legii Akademickiej (załącznik nr 3 do decyzji nr 178/MON);
  • potwierdzenie posiadania stopnia podoficera rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej lub dyplomu mianowania na podoficera);
  • potwierdzenie przeniesienia żołnierza do rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej z wpisem dotyczącym przeniesienia do rezerwy);
  • potwierdzenie posiadania statusu studenta (nie dotyczy absolwentów - uczestników IV-V edycji LA);
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (kopie dyplomów, świadectw, certyfikatów, kursów itp.).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej nie będzie realizowany moduł podstawowy. Moduł powyższy został zastąpiony szkoleniem podstawowym, o którym mowa w art. 143 ust. 2 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny, czyli odbyciu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

W Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej będzie można realizować moduł podoficerski w postaci szkolenia teoretycznego oraz w części praktycznej w ramach ćwiczeń wojskowych w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych.

Przystąpienie UTH do programu zależy od porozumienia pomiędzy MON i MEiN w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej.

Liczymy na Was!

Wróć