Przejdź do treści

Kurs "Praktyczne aspekty monitoringu w systemach bezpieczeństwa"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie specjalistycznym „Praktyczne aspekty monitoringu w systemach bezpieczeństwa” prowadzonym w semestrze zimowym 2022 roku.

Kurs trwa 16 godzin/grupa i skierowany jest do studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, V semestru studiów (III rok studiów licencjackich).

Prowadzący: Michał Biela – specjalista ds. systemów monitoringu, inżynier systemów ochrony.

Ramowy program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do systemu monitoringu wizyjnego: Normy i inne akty prawne stosowane w systemach monitoringu wizyjnego.
 2. Wstęp do projektowania systemu monitoringu wizyjnego: - Technologie sieciowe; - instalacja i sprzęt; - Kompresja; - HDSM; - Architektura systemu; - Licencjonowanie; - instalacja systemu (serwer, oprogramowanie klienckie).
 3. Analiza obrazu jako narzędzie wspomagające systemy dozoru wizyjnego: - Ćwiczenia praktyczne z systemów monitoringu wizyjnego; - przykłady zastosowań monitoringu wizyjnego w przestrzeniach publicznych.
 4. Serwery i kamery: - konfiguracja serwera; - konfiguracja kamer; - synchronizacja czasu.
 5. Wpływ monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo osób i mienia: - Praca z obrazem "na żywo" i materiałem zapisanym (widoki; - strefy prywatności; - zarządzanie strumieniem; - obraz z kamery PTZ; - zapis alarmowy; - reguły; - mapy w systemie; - wyszukiwanie nagrań; - eksport).
 6. Konserwacja systemu: - ustawienia nagrywania; - backup i przywracanie; - logi w systemie; - status systemu; - aktualizacje.

Kurs zaplanowany jest w piątki w terminach: 28.10.2022 r. oraz 4.11.2022 r., po 8 godz. dydaktycznych w przedziale od godz. 9:15 do godz. 16:30.

Kurs odbywa się w Kampusie UTH przy ul. Jutrzenki 135.

Zapraszamy do udziału!

Instrukcja zapisywania się na kursy dodatkowe
 1. Prosimy o udanie się na stronę internetową: usosweb.uth.edu.pl oraz zalogowanie się na niej.
 2. Wybieramy zakładkę „dla studentów”;
 3. W zakładce „dla studentów” znajduje się zakładka rejestracja (ma ona wygląd koszyka sklepowego);
 4. Po naciśnięciu, system wskaże dwa rodzaje rejestracji. Należy wybrać rodzaj „Rejestracje na przedmioty”;
 5. Wybieramy przedmiot/grupę, który nas interesuje i zapisujemy się na niego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów UTH:

Wydział Zarządzania i Logistyki, pokój 128 (I piętro), ul. Jutrzenki 135, 02-235 Warszawa,

nr tel. 22 262 88 25 / 791 039 576 (wtorek – piątek, w godz. 9:00-15:00)

Udział w kursie jest realizowany w ramach projektu „UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć