Przejdź do treści

Konkurs „Najważniejsze prawa człowieka z punktu widzenia studenta”

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania i bezpieczeństwa mają zaszczyt zaprosić do udziału w Konkursie „Najważniejsze prawa człowieka z punktu widzenia studenta”.

Konkurs skierowany jest do studentów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań zagadnieniami z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka, zachęcenie do alternatywnych form spędzania wolnego czasu i wykorzystania dostępnych możliwości poznania zagadnień z zakresu prawa.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 13 listopada 2023 r. na adres e-mail: rownowazni@uth.edu.pl

ZASADY KONKURSU

Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej inspirowanej dostępnymi obserwacjami i informacjami na temat:

  • Najważniejsze prawa człowieka z punktu widzenia studenta"

Szczegóły w regulaminie konkursu (załącznik).

Wróć