Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Konkurs Ministerstwa Finansów „Podatkowi Liderzy”. VIII edycja

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej zaprasza do udziału w konkursie Ministerstwa Finansów pt. „Podatkowi Liderzy”. Tematem VIII edycji konkursu są „Podatki w czasie pandemii". W swoich pracach studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swój pomysł na zmiany systemu podatkowego, które mogą ułatwić firmom dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

Na najlepszych czeka 16 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

Udział w konkursie

Pracę konkursową pt. „Podatki w czasie pandemii " wyślij do 29 listopada 2020 r. przez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga - praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Dołącz CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu:

  • 29 listopada 2020 r. – termin przesyłania zgłoszeń,
  • do 20 grudnia 2020 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,
  • 11 - 15 stycznia 2021 r. – rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 24 stycznia 2021 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów gov.pl/finanse/podatkowi-liderzy.

Nagroda

Płatny staż w Ministerstwie Finansów, w ramach którego przewidywane są m.in.:

  • udział stażystów w pracach Departamentu Analiz Podatkowych, zajmującego się współtworzeniem założeń do wdrażanych w Polsce innowacyjnych rozwiązań podatkowych,
  • możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji o konkursie - strona internetowa Ministerstwa Finansów

Wróć