Przejdź do treści

Konkurs Ministerstwa Finansów „Podatkowi Liderzy”

Podatkowi Liderzy | UTH Warszawa

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej zaprasza do udziału w konkursie Ministerstwa Finansów pt. „Podatkowi Liderzy”. Tematem VII edycji konkursu jest „Partnerstwo biznesu z fiskusem". W swoich pracach studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią wizje współpracy pomiędzy firmami i administracją.

Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w resorcie finansów.

  • Jak zbliżyć do siebie administrację skarbową i przedsiębiorców?
  • Jak pomagać podatnikom odnaleźć się w nowych obowiązkach?
  • Jakie działania sprawiają, że fiskus jest postrzegany jako partner przedsiębiorcy?

Zaproponuj nowe ścieżki współdziałania biznesu z administracją skarbową i zostań podatkowym liderem!

Udział w konkursie

Pracę konkursową pt. „Partnerstwo biznesu z fiskusem" wyślij do 24 maja 2020 r. na adres praktyki@mf.gov.pl.

UWAGA: praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Do pracy dołącz CV, wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie oraz kopię dokumentu potwierdzającego status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu:

24 maja 2020 r. – termin przesyłania zgłoszeń

do 31 maja 2020 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych

4-12 czerwca 2020 r. – rozmowy kwalifikacyjne

do 19 czerwca 2019 r. – publikacja wyników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów gov.pl/finanse
 

Podatkowym liderom oferujemy:

  • płatny staż w Ministerstwie Finansów, w ramach którego przewidywane są m.in.:
  • udział stażystów w pracach grup roboczych, zajmujących się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem systemu podatkowego,
  • możliwość uczestnictwa w wybranych kursach i szkoleniach realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji o konkursie: strona Konkursu

Wróć