Przejdź do treści

Konkurs Finansowy 2019 - zgłoś się!

Konkurs Finansowy 2019 | UTH Warszawa

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz wykładowcy Katedry Ekonomii i Zarządzania mają zaszczyt zaprosić na III edycję Konkursu Finansowego „I TY możesz być PRZEDSIĘBIORCĄ”, który odbywa się pod hasłem:

BIURO RACHUNKOWE XXI WIEKU - Organizacja-Finanse-Marketing

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Celem III edycji Konkursu jest zainteresowanie studentów wiedzą niezbędną do prowadzenia innowacyjnego biura rachunkowego (element praktyczny studiów). Konkurs będzie składać się z dwóch etapów, które odbędą się w dniach:

  • 8 listopada 2019 r. – Etap I,
  • 30 listopada 2019 r. – Etap II.
PIERWSZY ETAP

Pierwszy etap będzie mieć charakter pytań testowych zamkniętych z obszarów: zarządzanie, finanse, rachunkowość, marketing, przygotowanych przez kadrę naukową Uczelni. Forma testu pomaga w zaznajomieniu się z tą, wykorzystywaną obecnie na każdym etapie nauczania, metodą sprawdzania wiedzy (uzyskanej podczas studiów, a także w różnych miejscach pracy).

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu Konkursu decyzją Dziekana Wydziału otrzymają ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń lub konwersatoriów z wybranego przez siebie przedmiotu z obszaru: zarządzanie, finanse, rachunkowość, marketing.

DRUGI ETAP

Drugi etap będzie polegać na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat: BIURO RACHUNKOWE XXI WIEKU -Organizacja-Finanse-Marketing.

Forma ta pozwoli zaprezentować nie tylko pomysł na założenie biura rachunkowego na miarę XXI wieku w dobie nowoczesnych technologii, ale i elementy wymagane przy jego urealnianiu (struktura organizacyjna, wyposażenie, system informatyczny, źródła finansowania, badania rynkowe, grupa docelowa klientów, oferta, reklama) zdolności w projektowaniu oprawy (szata graficzna), czy ukazaniu umiejętności komunikacyjnych (swoboda wypowiedzi).

ZALECANA LITERATURA
  1. Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami s. 3-34; 73-105; 280-307; 439-475.
  2. J. Śliwa, Finanse – podręcznik dla studentów studiów licencjackich, Wszechnica Polska, s. 11-48; 79-85; 138-142; 158-168; 181-196; publikacja jest dostępna w pdf.
  3. R. Milic-Czerniak, Badania marketingowe, s. 15-22; 88-92; 117-120; 130-132; 144-148.
  4. Ustawa o rachunkowości od art. 2 do  art.25; art.45, art.64, art. 76 a, załącznik nr.1, 4,5.

 

Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przyznana I nagroda uzyska jednomiesięczne stypendium (rozumiane jako zwolnienie z czesnego za jeden miesiąc (styczeń) w roku akademickim, w którym odbywa się Konkurs), ufundowane przez Rektora Uczelni. Zdobywca II-ej nagrody, uzyska kwotę pieniężną w wysokości 300 zł, zaś zdobywca III-ej nagrody, uzyska nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł.

Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną zwolnieni z egzaminu, na podstawie decyzji Dziekana Wydziału, z jednego z wybranych przez Uczestników indywidualnie - przedmiotu (z puli przedmiotów do zaliczenia w semestrze zimowym w roku, w którym odbywa się Konkurs) z obszaru: zarządzanie, finanse, rachunkowość lub marketing (jednocześnie uzyskując z niego ocenę bardzo dobrą).

Zgłoszenia udziału prosimy dostarczać w dniach: 15 października – 5 listopada 2019 roku

wyłącznie na e-mail: konkurs.przedsiebiorca@uth.edu.pl


Serdecznie zapraszamy!

Sponsorzy konkursu:

 

 

ENPIRE to jedna z najszybciej rozwijających się firm spedycyjnych w kraju według Rankingu Pulsu Biznesu.

Od lat zapewniamy wszechstronną pomoc w wyborze rozwiązań transportowych dla firm, eksporterów oraz importerów towarów z dowolnego zakątka świata. Transport to nie tylko nasza flagowa działalność, ale także prawdziwa pasja. Jako jedno z niewielu polskich przedsiębiorstw zostaliśmy uhonorowani miejscem w prestiżowym rankingu Financial Times FT1000 dla firm notujących najwyższe wzrosty w Europie.

Największy kapitał naszej firmy stanowią pracownicy. Dlatego ENPIRE to niezwykłe miejsce pracy.

Zatrudniamy zarówno specjalistów, jak i młodych adeptów. Dla nas kluczowe są  predyspozycje oraz cechy osobowościowe. Liczy się  zapał, zaangażowanie, otwartość oraz chęć do zdobywania i dzielenia się wiedzą.

Jeśli chcesz rozwijać się razem z ENPIRE, napisz do nas: praca@enpire.pl

Nasze oferty pracy znajdziesz na www.enpire.pl

 

 

SOL FINANCIAL SERVICES POLSKA Sp z o. o. (SFS zapewniająca kompleksową obsługę zarówno podmiotom gospodarczym w obszarze księgowości, podatków, administracji kadrowo-płacowej audytu, rejestracji i likwidacji spółek.

SFS posiada certyfikat ISO 9001-2015, certyfikat Wiarygodności Biznesowej. SFS jest członkiem Andersen Global, międzynarodowego stowarzyszenia zatrudniającego około 3000 osób w ponad 80 lokalizacjach na całym świecie, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz KPiE. W ramach Ogólnopolskiego Konkursu Biuro Rachunkowe Roku organizowanego przez Gazetę Prawną - SFS została wyróżniona wśród 10-ciu najlepszych firm z wszystkich rankingowanych województw.

ZESPÓŁ TO FUNDAMENT SFS - NAJCENNIEJSZY KAPITAŁ

Jeżeli chcesz osiągnąć w swoim zawodzie poziom mistrzowski, przekonać się, czym naprawdę może być księgowość i doradztwo?

Dołącz do pracy w Zespołach Księgowości (Młodszy lub Samodzielny Księgowy) oraz Kadr i Płac (Młodszy lub Samodzielny Specjalista ds. Kadr i Płac). Uczyń pracę w SFS decydującym o Twojej przyszłości etapem kariery zawodowej i prześlij swoją aplikację na adres: rekruitment@sfs-polska.com

Partnerzy konkursu:

 

 

Wróć