Konkurs Finansowy 2019 - zgłoś się!

Konkurs Finansowy 2019 | UTH Warszawa

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz wykładowcy Katedry Ekonomii i Zarządzania mają zaszczyt zaprosić na III edycję Konkursu Finansowego „I TY możesz być PRZEDSIĘBIORCĄ”, który odbywa się pod hasłem:

BIURO RACHUNKOWE XXI WIEKU - Organizacja-Finanse-Marketing

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Celem III edycji Konkursu jest zainteresowanie studentów wiedzą niezbędną do prowadzenia innowacyjnego biura rachunkowego (element praktyczny studiów). Konkurs będzie składać się z dwóch etapów, które odbędą się w dniach:

  • 8 listopada 2019 r. – Etap I,
  • 30 listopada 2019 r. – Etap II.
PIERWSZY ETAP

Pierwszy etap będzie mieć charakter pytań testowych zamkniętych z obszarów: zarządzanie, finanse, rachunkowość, marketing, przygotowanych przez kadrę naukową Uczelni. Forma testu pomaga w zaznajomieniu się z tą, wykorzystywaną obecnie na każdym etapie nauczania, metodą sprawdzania wiedzy (uzyskanej podczas studiów, a także w różnych miejscach pracy).

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu Konkursu decyzją Dziekana Wydziału otrzymają ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń lub konwersatoriów z wybranego przez siebie przedmiotu z obszaru: zarządzanie, finanse, rachunkowość, marketing.

DRUGI ETAP

Drugi etap będzie polegać na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat: BIURO RACHUNKOWE XXI WIEKU -Organizacja-Finanse-Marketing.

Forma ta pozwoli zaprezentować nie tylko pomysł na założenie biura rachunkowego na miarę XXI wieku w dobie nowoczesnych technologii, ale i elementy wymagane przy jego urealnianiu (struktura organizacyjna, wyposażenie, system informatyczny, źródła finansowania, badania rynkowe, grupa docelowa klientów, oferta, reklama) zdolności w projektowaniu oprawy (szata graficzna), czy ukazaniu umiejętności komunikacyjnych (swoboda wypowiedzi).

 

Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przyznana I nagroda uzyska jednomiesięczne stypendium (rozumiane jako zwolnienie z czesnego za jeden miesiąc (styczeń) w roku akademickim, w którym odbywa się Konkurs), ufundowane przez Rektora Uczelni. Zdobywca II-ej nagrody, uzyska kwotę pieniężną w wysokości 300 zł, zaś zdobywca III-ej nagrody, uzyska nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł.

Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną zwolnieni z egzaminu, na podstawie decyzji Dziekana Wydziału, z jednego z wybranych przez Uczestników indywidualnie - przedmiotu (z puli przedmiotów do zaliczenia w semestrze zimowym w roku, w którym odbywa się Konkurs) z obszaru: zarządzanie, finanse, rachunkowość lub marketing (jednocześnie uzyskując z niego ocenę bardzo dobrą).

Zgłoszenia udziału prosimy dostarczać w dniach: 15 października – 5 listopada 2019 roku

wyłącznie na e-mail: konkurs.przedsiebiorca@uth.edu.pl


Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy:

Regulamin Konkursu Finansowego 2019:

UTH_konkurs_finansowy_2019_regulamin.docx (37.5 KiB)

Wróć