Przejdź do treści

Konkurs „Biznesplan przedsiębiorstwa”. II Edycja

Wyniki FINAŁU II edycji Konkursu finansowego "Biznesplan przedsiębiorstwa"

W imieniu Władz Uczelni, Jury i Komitetu Organizacyjnego II edycji Konkursu finansowego „Biznesplan przedsiębiorstwa” z przyjemnością ogłaszamy, że:

  1. Pierwsze miejsce zajął Jakub Kwiatkowski
  2. Drugie miejsce zajął Jan Szymański
  3. Trzecie miejsce zajęła Magdalena Skawińska

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz wykładowcy z Katedry Ekonomii i Zarządzania mają zaszczyt zaprosić na II edycje konkursu „Biznesplan przedsiębiorstwa”.

Konkurs skierowany jest do studentów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

Celem II edycji jest zainteresowanie studentów wiedzą niezbędną do prowadzenia działalności w formie firmy rodzinnej (element praktyczny studiów).

Konkurs składa się z dwóch etapów, które odbędą się:

  • Etap I - termin przeprowadzenia testu zostanie ogłoszony do 06.03.2023 r.
  • Etap II – 21 marca 2023 r.
I ETAP

Pierwszy etap będzie mieć charakter pytań testowych zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z obszarów finansów i rachunkowości, przygotowanych przez kadrę naukową Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej.

II ETAP

Drugi etap będzie polegać na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat: „Realizacja inwestycji w przedsiębiorstwie”.

Prezentacja: maksimum 10 slajdów

Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przyznana I nagroda uzyska jednomiesięczne stypendium (rozumiane jako zwolnienie z czesnego za jeden miesiąc (czerwiec) w roku akademickim, w którym odbywa się Konkurs), ufundowane przez Rektora Uczelni. Zdobywcy II-ej i III-ej nagrody otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 28 lutego 2023 r. na adres e-mail: konkurs.biznesplan@uth.edu.pl

Wróć