Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Konferencja w Zakopanem 2022. Zaproszenie

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na Szóstą Międzynarodową Konferencję Naukową „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”, która odbędzie się w dniach 12-14 maja 2022 r., w Kościelisku-Zakopanem (AMW Rewita, Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101).

Zmiana terminu Konferencji spowodowana jest sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Konferencje naukowe organizowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej, przy współudziale dwóch Uczelni partnerskich - Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, to już wieloletnia tradycja.

Motywację do ich organizacji stanowi niewątpliwie fakt, iż spotykają się one z pozytywną oceną uczestniczących w nich przedstawicieli środowisk akademickich i praktyków, stanowiąc forum prezentacji aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania nauk społecznych oraz logistyki, a także wymiany poglądów i opinii na płaszczyźnie naukowej.

Podobnie było z poprzednimi edycjami Konferencji, które miały miejsce w latach 2016-20 w Zakopanem. Pozytywna ocena tego wydarzenia ze strony jego Uczestników stanowiła inspirację do organizacji Szóstej Międzynarodowej Konferencji Naukowej podejmującej istotne zagadnienia, w szczególności z zakresu: prawa, ekonomii, bezpieczeństwa, zarządzania i inżynierii.

Tegoroczna - Szósta Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii” obejmie poniżej wskazane zakresy tematyczne:

PANEL STUDENCKI

Podczas panelu swoje referaty zaprezentują studenci z Wydziału Zarządzania i Logistyki oraz Wydziału Inżynieryjnego.

EKONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO

Prezentowane treści obejmują aktualne zagadnienia z obszaru ekonomii, bezpieczeństwa i prawa, a także organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Analiza obejmie kwestie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, stwarzając przyczynek do dyskusji na temat m.in.: systemu organizacyjno-prawnego zwalczania przestępczości zorganizowanej, skuteczności działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym.

TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA

Analizie poddane zostaną zagadnienia z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa w kontekście kwestii związanych z transportem, spedycją i logistyką. Dotyczyć będą zarządzania infrastrukturą logistyczną i łańcuchem dostaw, planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów, funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu, a także rozwiązań prawno-organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie, logistyce i spedycji.

NOWOCZESNA INŻYNIERIA

Analizie poddane zostaną zagadnienia z rozwiązań szeroko rozumianej nowoczesnej inżynierii. Dotyczyć będą m.in.: zastosowań technologii w otoczeniu gospodarczym, uwarunkowań/kierunków i czynników rozwoju budownictwa (w tym architektury wnętrz), transportu i branży IT oraz nowych technologii i zmian w IT, budownictwie (w tym w architekturze wnętrz) i transporcie.

EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE

Panel obejmuje zagadnienia z obszaru ekonomii, finansów oraz zarządzania. Paneliści będą mieli możliwość zabrania głosu w zakresie bieżących wyzwań gospodarczych.

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia czynnego i biernego udziału w Konferencji oraz abstrakty prosimy przesłać do dnia 22 kwietnia 2022 r. na adres e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Termin przesłania referatów do publikacji pokonferencyjnej upływa 31 maja 2022 r.

Kontakt:
Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 89

Wróć