Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Konferencja w Zakopanem 2020. Zaproszenie

UTH Warszawa
UTH Warszawa

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na Piątą Międzynarodową Konferencję Naukową „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”, która odbędzie się w dniach 24-26 lutego 2020 r., w Kościelisku-Zakopanem (AMW Rewita, Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101).

Konferencje naukowe organizowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej, przy współudziale dwóch Uczelni partnerskich - Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, to już wieloletnia tradycja.

Motywację do ich organizacji stanowi niewątpliwie fakt, iż spotykają się one z pozytywną oceną uczestniczących w nich przedstawicieli środowisk akademickich i praktyków, stanowiąc forum prezentacji aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania nauk społecznych oraz logistyki, a także wymiany poglądów i opinii - na płaszczyźnie naukowej, w tym zakresie.

Podobnie było z poprzednimi edycjami Konferencji, które miały miejsce w latach 2016-19 w Zakopanem. Pozytywna ocena tego wydarzenia ze strony jego Uczestników stanowiła inspirację do organizacji Piątej Międzynarodowej Konferencji Naukowej podejmującej istotne zagadnienia, w szczególności z zakresu: prawa, ekonomii, bezpieczeństwa, zarządzania i inżynierii.

Tegoroczna - Piąta Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii” obejmie poniżej wskazane zakresy tematyczne:

BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA

Treści prezentowane w ramach tego panelu obejmują aktualne zagadnienia z dziedziny nauk penalnych, nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Analiza obejmie kwestie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, stwarzając przyczynek do dyskusji na temat m.in.: systemu organizacyjno-prawnego zwalczania przestępczości zorganizowanej, skuteczności działania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym. Celem panelu jest również prezentacja aktualnych zagadnień odnoszących się do podstaw prawnych i organizacyjnych zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wdrażania zasad i procedur polityczno-strategicznego kierowania bezpieczeństwem narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń.

TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA

W ramach tej części konferencji analizie poddane zostaną zagadnienia z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa w kontekście kwestii związanych z transportem, spedycją i logistyką. Dotyczyć one będą w szczególności: zarządzania infrastrukturą logistyczną i łańcuchem dostaw, planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów, funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu, a także rozwiązań prawno-organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie, logistyce i spedycji. Celem panelu jest dyskusja w zakresie najnowszych trendów we współczesnej logistyce, z uwzględnieniem wpływu nowych technologii na logistykę, między innymi w obszarze e-commerce, jak również nowych rozwiązań organizacyjnych w obszarze transportu intermodalnego i integracji usług logistycznych.

NOWOCZESNA INŻYNIERIA

W ramach tej części konferencji analizie poddane zostaną zagadnienia z rozwiązań szeroko rozumianej nowoczesnej inżynierii. Dotyczyć one będą m.in.: zastosowań technologii w otoczeniu gospodarczym, uwarunkowań/kierunków i czynników rozwoju budownictwa (w tym architektury wnętrz), transportu i branży IT oraz nowych technologii i zmian w IT, budownictwie (w tym w architekturze wnętrz) i transporcie.

EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE

Panel zdominują zagadnienia dotyczące współczesnych problemów gospodarczych, analizowanych przez pryzmat ekonomii, finansów oraz zarządzania. Paneliści mają możliwość zaprezentowania swojego stanowiska, a tym samym podjęcia dyskusji w istotnych aktualnie sprawach - np. w zakresie rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz samoregulacji mających na celu zapewnienie stabilności finansowej oraz ochronę interesów uczestników rynku korzystających z usług pośredników finansowych.

 

Języki konferencji: polski, angielski, ukraiński oraz rosyjski.

 

Patronat honorowy:


Patronat:

 

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA: Zgłoszenia czynnego i biernego udziału w Konferencji, a także abstrakty referatów prosimy przesyłać do dnia 7 lutego 2020 r.

Termin przesłania referatów do publikacji pokonferencyjnej upływa 31 marca 2020 r.

KONTAKT: Eliza Kotomska, tel. 22 262 88 89, e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Wróć