Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Konferencja w Zakopanem 2019. Zaproszenie

Konferencja w Zakopanem 2019

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej mają zaszczyt zaprosić na Czwartą Międzynarodową Konferencję Naukową „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, która odbędzie się w dniach 9-11 stycznia 2019 r., w Kościelisku-Zakopanem (Hotel Wojskowy Dom Wypoczynkowy, Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101).

Konferencje naukowe organizowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej, przy współudziale dwóch Uczelni partnerskich - Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, to już wieloletnia tradycja.

Motywację do ich organizacji stanowi niewątpliwie fakt, iż spotykają się one z pozytywną oceną uczestniczących w nich przedstawicieli środowisk akademickich i praktyków, stanowiąc forum prezentacji aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania nauk społecznych oraz logistyki, a także wymiany poglądów i opinii - na płaszczyźnie naukowej, w tym zakresie.

Podobnie było z Pierwszą, Drugą oraz Trzecią Międzynarodową Konferencją Naukową, które miały miejsce w latach 2016-18 w Zakopanem. Pozytywna ocena tego wydarzenia ze strony jego Uczestników stanowiła inspirację do organizacji Czwartej Międzynarodowej Konferencji Naukowej podejmującej istotne zagadnienia, w szczególności z zakresu: prawa, ekonomii, bezpieczeństwa, zarządzania i logistyki.

Przyszłoroczna - Czwarta Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa” obejmie poniżej wskazane zakresy tematyczne.

 

W obszarze prawa, bezpieczeństwa i polityki:

 • skuteczność funkcjonowania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym - w kontekście przyznanych im przez normodawcę uprawnień i obowiązków, jak również struktur organizacyjnych, w ramach których funkcjonują,
 • prawo, a bezpieczeństwo,
 • podstawy prawne i organizacyjne zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego,
 • bezpieczeństwo systemów i sieci,
 • zasady i procedury polityczno-strategicznego kierowania bezpieczeństwem narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń,
 • przeciwdziałanie i zwalczanie cyberprzestępczości,
 • bezpieczeństwo obiektów budowlanych,
 • aspekty prawne inwestycji budowlanych.


W obszarze ekonomii, finansów i rachunkowości:

 • sposoby pozyskiwania dla przedsiębiorstwa środków pieniężnych z rynku finansowego i Unii Europejskiej,
 • efektywne zarządzanie finansami i sprawne posługiwanie się instrumentami finansowymi,
 • budowanie strategii funkcjonowania dla firm w obszarze finansów, podatków i ubezpieczeń,
 • gospodarka finansowa podmiotów reprezentujących sektor publiczny,
 • nadzór finansowy,
 • aspekty finansowe i ekonomiczne inwestycji budowlanych.


W obszarze transportu, spedycji i logistyki:

 • bezpieczeństwo w sektorze transportowym, spedycji i logistyce,
 • zarządzanie infrastrukturą logistyczną i łańcuchem dostaw,
 • inteligentny transport,
 • systemy informatyczne w transporcie,
 • techniczne i organizacyjne aspekty branży transportowej,
 • nowoczesne metody i narzędzia, organizowania, planowania
  i koordynowania współczesnych procesów spedycyjno-przewozowych,
 • specyfika transportu kolejowego,
 • nowoczesne mechanizmy zabezpieczenia materiałowo-technicznego
  i organizacyjnego przebiegu procesów przewozowych, w różnych gałęziach transportu,
 • ekologia w transporcie,
 • strategie i praktyki zakupowe,
 • rola usługodawców logistycznych we współczesnych łańcuchach dostaw,
 • planowanie logistyczne i zarządzanie flotą pojazdów,
 • wpływ nowoczesnych technologii na logistykę w obszarze e-commerce, jak również nowych rozwiązań organizacyjnych w obszarze transportu intermodalnego i integracji usług logistycznych,
 • obsługa celna jako element logistycznego łańcucha dostaw,
 • wpływ międzynarodowej polityki celnej na organizację procesu logistycznego.

 

Języki konferencji: polski, angielski, ukraiński oraz rosyjski.


Serdecznie zapraszamy!

Patronat honorowy:

Patronat:

 

UWAGA: Zgłoszenia czynnego i biernego udziału w Konferencji, a także abstrakty referatów prosimy przesyłać do dnia 17 grudnia 2018 r.

Termin przesłania referatów do publikacji pokonferencyjnej upływa 31 stycznia 2019 r.

KONTAKT: Eliza Kotomska, tel. 22 262 88 89, e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Wróć