Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Konferencja Oświatowa 2019. Relacja i zdjęcia

Kampus Jutrzenki UTH był miejscem XI już edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo i zarządzanie w systemie oświaty”, która odbyła się 18 listopada 2019 r., i była adresowana do dyrektorów i nauczycieli szkół średnich.

Zgromadzonych gości przywitali Rektor dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH, Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki dr Renata Runiewicz, Dziekan Wydziału Inżynieryjnego dr inż. Leonard Milewski oraz Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH.

Pierwszy panel należał do Grzegorza Cieślaka, eksperta profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej, który przybliżył naszym gościom zagadnienia związane z placówkami edukacyjnymi w obliczu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem implikacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych w szkołach oraz form zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Mec. Sylweriusz Marcin Królak, podczas drugiego panelu, poruszył tematy związane z RODO. Rozpowszechnianie danych osobowych uczniów w miejscach ogólnie dostępnych, w tym na stronie internetowej szkoły, definiowanie ochrony danych osobowych i zasad ich przetwarzania, monitoring w szkole czy udostępnianie danych osobowych uczniów osobom trzecim, to tylko niektóre z podjętych zagadnień.

Kolejny panel dotyczył Prawa Oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej uczniów, uprawnień Policji i obowiązków kadry pedagogicznej oraz wybranych zmian w kształceniu ponadpodstawowym - tę część prowadził dr Artur Olszewski.

Ostatni panel miał charakter warsztatowy i dotyczył metod i technik uczenia się w świecie nowoczesnych technologii – poprowadził go Kamil Dunowski. Uczestnicy poznali odpowiedzi na pytania - "Jak wykorzystać proste metody, aby wzmocnić koncentrację uczniów" oraz "Jakie technologie i aplikacje pomagają zwiększyć efektywność uczenia się".

Wydarzenie uświetnił występ zespołu muzycznego „Nic Wielkiego” w Auli im. Heleny Chodkowskiej.

Miło nam również poinformować, że podczas Konferencji nasza Uczelnia podpisała porozumienie partnerskie o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego z siedzibą w Pułtusku.

Współorganizatorem Konferencji był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie uzyskało patronat honorowy Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz zostało objęte patronatami Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Komendy Stołecznej Policji oraz czasopism „Głos nauczycielski” i „Dyrektor Szkoły”.

Dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!

Wróć