Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Konferencja oświatowa 2019. Relacja

Jubileuszowa, X edycja Konferencji Naukowej „Prawo i zarządzanie w systemie oświaty” odbyła się 14 marca 2019 r, w siedzibie Uczelni przy ul. Jutrzenki 135.

Zgromadzonych gości przywitali Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Dziekan Wydziału Inżynieryjnego dr inż. Leonard Milewski. Wydarzenie uświetniła obecność Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Artura Wołczackiego.

Pierwszy panel należał do mec. Elzbiety Braulińskiej-Pązik z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Prelekcjadotyczyła zmian w przepisach prawa oświatowego w świetle ministerialnych reform oraz konsekwencjach prawno-organizacyjnych i interpretacyjnych jakie niosą. Powrócił również temat postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Panelowi towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.

Dr Magdalena Ścigała, wykładowca naszej Uczelni i moderator dzisiejszej konferencji, poruszyła temat związany z rozwojem kompetencji przyszłości, czyli otwartości na zmiany, zdolności do ciągłego uczenia się, umiejętności pracy zespołowej, a przede wszystkim kreatywności.

Ostatni panel dotyczył nordyckich modeli kształcenia, których podstawę stanowią bezpłatne szkolnictwo na wszystkich szczeblach nauczania oraz dostępność (rejonizacja, transport) - tę część prowadziła dr Danuta Tomczak z Østfold University College w Norwegii.

Wydarzenie adresowane było do dyrektorów i nauczycieli szkół średnich, a jej celem dostarczenie aktualnych i istotnych informacji z zakresu prawa oświatowego i zarządzania placówką szkolną.

Konferencja uzyskała patronat honorowy Minister Edukacji Narodowej oraz została objęta patronatem Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz czasopisma „Głos nauczycielski”.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!

Wróć