Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

Konferencja oświatowa w UTH już jutro

Zaproszenie na IX Konferencję Naukową „Prawo i zarządzanie w systemie oświaty"

ZAPROSZENIE NA IX KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
PRAWO I ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OŚWIATY"

Władze Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, mają zaszczyt zaprosić na IX konferencję poświęconą problematyce prawa i zarządzania w systemie oświaty, która odbędzie się 7 marca 2018 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 82F w Warszawie.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów oraz nauczycieli szkół średnich z całego kraju i ma na celu dostarczenie tej grupie zawodowej najbardziej aktualnych i istotnych informacji nie tylko z zakresu zarządzania placówką oświatową, ale także z zakresu prawa.

W ramach Konferencji zostaną podjęte następujące zagadnienia:

PRAWO OŚWIATOWE
Prelegent: mec. Elżbieta Braulińska-Pązik (Kuratorium Oświaty w Warszawie)

Reforma oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji prawno-organizacyjnych w pracy zarządczej dyrektora szkoły oraz w statusie innych podmiotów. Nowe przepisy oświatowe nie zawsze są jasne, a ich interpretacja niewątpliwie stwarza problemy. Dlatego w ramach IX Konferencji "Prawo i zarządzanie w systemie oświaty" analizie poddane zostaną istotne zagadnienia dotyczące funkcjonowania szkół średnich, związane w szczególności z wprowadzaniem nowych przepisów.

ZNACZENIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI
Prelegent: dr Magdalena Ścigała (UTH)

Poczucie własnej wartości jest istotne z punktu widzenia przekonania o własnej   skuteczności. Wiąże się również z wewnętrznym poczuciem kontroli, motywacją osiągnięć, wytrwałością w działaniu, a także ogólnym zadowoleniem z życia. W porównaniu z osobami o niskiej samoocenie, osoby mające poczucie własnej wartości przejawiają więcej inicjatywy w życiu, są bardziej wytrwałe w obliczu radzenia sobie z przeciwnościami. Tymczasem wejściu w dorosłość towarzyszy często doświadczenie obniżonego poczucia własnej wartości. Wystąpienie ma na celu prezentację możliwych sposobów oddziaływania na młodego człowieka, wspierających budowanie jego poczucia własnej wartości.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - NAJWIĘKSZE WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI
Prelegent: dr Krzysztof Gawkowski (UTH)

W dobie wszechobecnej globalizacji, tradycyjny, a zarazem historyczny podział świata uległ zapomnieniu i stało się to przede wszystkim z chwilą pojawienia się i upowszechnienia pojęcia społeczeństwa informacyjnego. Rewolucja cyfrowa stała się faktem, a prym zaczął wieść podział na tych, którzy mają, bądź nie mają dostępu do nowoczesnych technologii. Cyberświat na naszych oczach stał się katalizatorem zmian, w którym następuje wzajemne przenikanie się kultur, obrzędów i tradycji. Z jednej strony nowoczesne technologie umożliwiają szybkie przekazywanie informacji, które przyspieszają wymianę handlową, usprawniają procesy gospodarcze, pozwalają na eksplorowanie nieznanych dotąd obszarów, skuteczne wyeliminowanie wielu nieuleczalnych chorób. Z drugiej zaś strony ludzie bardzo często stają przed dylematem, czy rzeczywiście cyberprzestrzeń ma pozytywny wpływ na kształt dzisiejszego świata? Coraz częściej maszyny i technologie zaczynają zastępować człowieka, a ludzie są świadkami szeregu zmian na ogromną skalę, z którą wcześniej nie mieli do czynienia. W roku 2017 roku na świecie zarejestrowano ponad 7,5 miliarda abonamentów telefonii komórkowej, czyli więcej niż ludzi na nim żyjących. To jednak nie wszystko, bo w cyfrowej rewolucji idziemy krok dalej i analitycy wyliczyli, że do 2020 roku liczba urządzeń podłączonych do Internetu przekroczy 50 mld. Im gęstsza jest sieć połączeń między ludźmi i urządzeniami, tym łatwiej włamać się do niej i wykraść dane. Niekontrolowana inwigilacja, nielegalne gromadzenie informacji czy przejęcie kontroli nad prywatnością to niebezpieczeństwa, które wraz z rozwojem technologii stają się coraz bardziej realnymi problemami. Odpowiedzią powinno być wprowadzenie i stosowanie takiego modelu cyberbezpieczeństwa, który wyprzedzi te zagrożenie i zabezpieczy człowieka przed konsekwencjami, których dziś nawet sobie nie wyobrażamy.

Patronat:

 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do dnia 28 lutego 2018 r., na adres e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

KONTAKT:
Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 88

Serdecznie zapraszamy!

Wróć