Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Konferencja Kół Naukowych 2023 - relacja i zdjęcia

1 czerwca 2023 roku w Kampusie Jutrzenki Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych dotycząca zagadnień z obszarów nauk społecznych, logistyki i nowoczesnej inżynierii.

W tegorocznej edycji konferencji pt. „Współczesne wyzwania nauk społecznych, logistyki i nowoczesnej inżynierii” wzięło udział blisko 20 prelegentów. Moderatorami wydarzenia byli dr hab. inż. Grzegorz Borowik, prof. UTH oraz dr Zbigniew Nowak.

Po powitaniu przez Władze Uczelni przystąpiono do realizacji porządku konferencji. Wśród wystąpień pojawiły się następujące tematy:

 • Optymalizacja alokacji sprzętu i personelu usług naziemnych na płycie postojowej: studium przypadku lotnisk w Polsce,
 • Współczesne wyzwania prawne i infrastrukturalne wprowadzania elektromobilności w Polsce,
 • Empiryczne badanie i kwantyfikacja procesu zużycia powierzchni tocznej zestawów kołowych w lokomotywie elektrycznej serii EP08: Metodologiczne podejście do analizy i oceny,
 • Sztuczna inteligencja w branży architektonicznej,
 • Koncepcja zadaszenia obiektów użyteczności publicznych w konstrukcji stalowej w aspekcie architektonicznym,
 • Paka dom - koncepcja budynku modułowego w technologii prefabrykacji elementów konstrukcyjnych,
 • Praca zdalna w okresie COVID-19 i wojny na Ukrainie oraz jej wpływ na funkcjonowanie
  przedsiębiorstw prywatnych
  ,
 • Rola szkoleń w rozwoju kompetencji zawodowych pracowników branży motoryzacyjnej,
 • Analiza wyników badania dotyczącego patologii w miejscu pracy,
 • Obraz pokolenia Z w oczach przedstawicieli innych generacji obecnych na rynku pracy,
 • Motywacja wewnętrzna jako kluczowy czynnik rozwoju człowieka w życiu prywatnym i zawodowym. Wyniki badania własnego,
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Paragraf 148. Casus Grzegorza Płociniaka,
 • Matkobójczyni. Sprawa Katarzyny Orzechowskiej,
 • Wybrane aspekty psychopatologiczne jako czynniki warunkujące przestępstwa,
 • Wampir z Warszawy”. Casus Tadeusza Ołdaka,
 • Wojna z terroryzmem jako wojna bez wojny.

Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli uczelnianych kół naukowych. Uczestników konferencji wyróżniono dyplomami.

Szczególne podziękowania dla organizatorów konferencji i dydaktyków za realizację tego cennego dla całej społeczności akademickiej UTH przedsięwzięcia.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wydarzenia!

Wróć