Przejdź do treści

Konferencja Kół Naukowych 2022 - relacja i zdjęcia

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej była organizatorem XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych dotyczącej zagadnień z obszarów nauk społecznych, logistyki i  nowoczesnej inżynierii. Wydarzenie odbyło się 8 czerwca 2022 roku w Kampusie Jutrzenki.

W tegorocznej edycji konferencji pt. „Współczesne wyzwania nauk społecznych, logistyki i nowoczesnej inżynierii” wzięło udział ponad 20 prelegentów. Moderatorem wydarzenia był dr Zbigniew Nowak.

Po powitaniu przez Władze Uczelni przystąpiono do realizacji porządku konferencji. Wśród wystąpień pojawiły się następujące tematy: „Innowacyjne technologie w zakresie autonomicznych procesów logistycznych na przykładzie autorskiego programu operacyjnego”; „Projektowanie w czasach kryzysu”; „Szafarz z Jastrzębia. Sprawa Dariusza P. Analiza akt sądowych”; „Inflacja i bezrobocie w Polsce w dobie pandemii i wojny na Ukrainie”; „Bogdan Arnold. Analiza przypadku”; „Studium porównawcze świadomości finansowej studentów z województwa mazowieckiego i podkarpackiego”; ,,Bezpieczeństwo operacji lotniczych w dobie współczesnego świata”; ,,Ramię robota Braccio TinkerKit”; ,,Analiza i wybór racjonalnego rozwiązania fundamentowania”; ,,Znaczenie kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Reckitt”; ,,Działalność organizacji charytatywnych na rzecz społeczeństwa z Ukrainy - Płońsk”.

Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli uczelnianych kół naukowych. Uczestników konferencji wyróżniono dyplomami.

Szczególne podziękowania dla organizatorów konferencji i dydaktyków za realizację tego cennego dla całej społeczności akademickiej UTH przedsięwzięcia.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji!

Wróć