Przejdź do treści

Konferencja Kół Naukowych 2018 za nami. Relacja

Agendę IX Konferencji Kół Naukowych, zorganizowanej w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w ramach Dnia Otwartego, stanowiła tematyka związana z naukami społecznymi i logistyką. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 prelegentów z polskich uczelni wyższych, a wystąpieniom publicznym przysłuchiwała się młodzież szkół średnich oraz studenci naszej Uczelni.

Bogaty program konferencji podzielono na trzy części. Panel pierwszy to tematy związane m.in. szeroko rozumianą branżą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka): „Nowoczesna logistyka - technologie przyszłości", „Stunt motocyklowy", to tylko niektóre z referatów.

„Bezpieczeństwo, prawo, polityka” to specjalistyczne wystąpienia m.in. z zakresu służb wywiadowczych, roli Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa RP czy nadużyć gospodarczych i przestępstw skarbowych. „Jak osiągnąć sukces w zarządzaniu?", „Kim jest menedżer? Jaką rolę pełni?", a także „Total Quality Menagement - zarządzanie przez jakość", to wybrane tematy wystąpień ostatniego panelu dotyczącego ekonomii, finansów i zarządzania.

Liczną grupę prelegentów stanowili studenci UTH, wśród których nie zabrakło przedstawicieli uczelnianego koła naukowego TSL Team, zaś dyplomami wyróżniono osoby z najlepszymi referatami. Dziękujemy prowadzącym poszczególne panele: dr. inż. Bogdanowi Ćwikowi, dr Justynie Żylińskiej oraz dr Monice Szczerbak.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji!

W ramach Dnia Otwartego w UTH, Uczelnia zorganizowała warsztaty i wykłady eksperckie dla młodzieży szkół średnich. „Łańcuch logistyczny i łańcuch dostaw w zarządzaniu przedsiębiorstwem", „Zagrożenia współczesnego świata", „Cyberbezpieczeństwo w XXI wieku", „Pokochać stres", „Jak się uczyć, żeby się nauczyć?” to tematy warsztatów prowadzonych przez wykładowców naszej UTH.

Wróć