Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Komunikat: zmiana organizacji zajęć

Szanowni Studenci,

w związku z wprowadzeniem na terenie Warszawy strefy czerwonej Uczelnia przechodzi na kształcenie zdalne (z wyłączeniem zajęć praktycznych), wg przyjętych na początku semestru planów zajęć. Wykładowcy będą prowadzić zajęcia z budynku Uczelni.

Spotkania informacyjne z Władzami dla studentów Wydziału Inżynieryjnego oraz Wydziału Zarządzania i Logistyki odbędą się 16.10.2020 (piątek), od godz. 18:00. Linki do spotkań zostaną rozesłane na Wasze uczelniane e-maile.  

Harmonogram spotkań on-line z Władzami UTH:

Wydział Zarządzania i Logistyki:

TOK I - zjazd 17-18.10.2020 – spotkania odbędą się 16.10.2020:
linki do spotkań za pomocą Hangouts Meet pojawią się po godz. 12:00

godz. 18:00 – sem. 1, Zarządzanie (licencjackie) spotkanie A
godz. 18:30 – sem. 1, Zarządzanie (licencjackie) spotkanie B
godz. 19:00 – sem. 1, Finanse i Rachunkowość (licencjackie) / sem. 3, Finanse i Rachunkowość (licencjackie)
godz. 19:30 – sem. 1, Bezpieczeństwo Wewnętrzne (licencjackie), spotkanie A
godz. 20:00 – sem. 1, Bezpieczeństwo Wewnętrzne (licencjackie), spotkanie B
godz. 20:30 – sem. 3, Zarządzanie (licencjackie)
godz. 21:00 – sem. 3, Bezpieczeństwo Wewnętrzne (licencjackie)

 

Wydział Inżynieryjny

TOK I - zjazd 17-18.10.2020 – spotkania odbędą się 16.10.2020:
linki do spotkań za pomocą Hangouts Meet pojawią się po godz. 12:00
godz. 18.00 -  sem. 1, inż. Transport A
godz. 18.45 -  sem.1, inż. Transport B
godz. 19.30 – sem. 1, 3 sem mgr Transport
godz. 20.15 – sem. 1, 3, 5, 7 sem. Informatyka

 

Informacje o spotkaniach dla pozostałych studentów:

  • studiów stacjonarnych licencjackich, magisterskich,

  • studiów niestacjonarnych TOKU II,

  • Wydziału Zamiejscowego w Płońsku

są już dostępne w Intranecie (kliknij).

Wróć