Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Komunikat UTH dotyczący nauki w trybie zdalnym

Drodzy Studenci,

W dniach od 4-go do 23-go grudnia br. zajęcia w obu Kampusach Uczelni w Warszawie oraz w Filii UTH w Płońsku będą obywały się w formie zdalnej. Wyjątkowo, stacjonarne pozostaną te, które dla osiągnięcia efektów uczenia się wymagają bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. Szczegółowe informacje odnośnie zmienionego planu zajęć zostaną udostępnione w systemie USOSweb. Plany będą sukcesywnie aktualizowane.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że decyzja o przeniesieniu zajęć w tryb zdalny nie oznacza zamknięcia Uczelni. Wszelkie jednostki organizacyjne, realizujące zadania na rzecz studentów, działają według dotychczasowych zasad. Planowo odbywają się także konsultacje kadry kierowniczej i wykładowców Uczelni.

Podjęcie decyzji o przejściu na system nauczania wykorzystujący metody i techniki nauczania zdalnego, podyktowane jest dążeniem do zapewniania bezpieczeństwa całej naszej społeczności akademickiej: studentom, wykładowcom oraz kadrze administracyjnej i technicznej. Statystyki są niepokojące - przybywa zakażeń, a co więcej, otrzymujemy informacje o przypadkach objęcia członków naszej społeczności izolacją lub kwarantanną w warunkach domowych. Proszę więc o to, żeby na terenie Uczeni przebywały wyłącznie osoby zdrowe, a jednocześnie przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa – zarówno w częściach wspólnych Uczelni, jak i podczas zajęć.

Uczelnia od początku wystąpienia pandemii przyjęła rozwiązania zapewniające Państwu ochronę, które nadal są stosowane. Wyrazem tego jest podjęcie decyzji o przejściu w dniach od 4-go do 23-go grudnia br., na nauczanie zdalne. Poprzedzenie, zaplanowanego już wcześniej, okresu ferii świątecznych (od 24 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r.) trzytygodniowym nauczaniem zdalnym, zapewni Państwu dłuższy czas, w którym ograniczone zostanie ryzyko zarażenia wirusem Sars-COV2 oraz umożliwi przeżycie świątecznego okresu spokojnie, w gronie Najbliższych.

Wykorzystajcie Państwo ten czas nie tylko na naukę, ale także na odpoczynek. Unikajcie zgromadzeń. Tych z Państwa, którzy się jeszcze nie zaszczepili przeciw COVID-19 zachęcam do uczynienia tego niezwłocznie. Bez wątpienia korzyści wynikające ze szczepienia dotyczą dwóch obszarów: ochrony bezpośredniej - zmniejszenia obciążenia chorobą i skutkami COVID-19 oraz ochrony pośredniej, wyrażającej się zmniejszeniem krążenia wirusa SARS-CoV-2 w populacji. Szczepienia stanowią źródło ochrony nas i osób, które przebywają w naszym otoczeniu. Są szansą na normalność. Na bezpieczne funkcjonowanie w murach naszej Uczelni.

Drodzy Studenci życzę Wam wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim zdrowia!

Z wyrazami szacunku,

dr Justyna Żylińska
Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Wróć