Przejdź do treści

Komunikat UTH dotyczący nauki w semestrze letnim 2022

Drodzy Studenci,

z dniem 1 marca 2022 r. rozpoczynamy semestr letni roku akademickiego 2021/2022. Planując jego organizację uwzględniliśmy konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwu i pozostałym członkom naszej społeczności akademickiej, z uwagi na sytuację pandemiczną. W konsekwencji zajęcia odbywać się będą w formie hybrydowej, a więc część zajęć realizowana będzie w formie stacjonarnej, przy zmniejszonej liczebności grup obecnych na Uczelni, a pozostałe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe formy prowadzenia zajęć dla poszczególnych kierunków określa plan zajęć, który zostanie Państwu udostępniony w systemie USOSweb, w poniższych terminach:

  • 16 lutego - studia stacjonarne, realizowane na wszystkich kierunkach prowadzonych w Uczelni,
  • 21 lutego - studia prowadzone w ramach Toku II - Wydział Inżynieryjny, Wydział Zarządzania i Logistyki oraz Wydział Zamiejscowy w Płońsku,
  • 28 lutego - studia realizowane w Toku I - Wydział Inżynieryjny i Wydział Zarządzania i Logistyki.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że Uczelnia od początku wystąpienia pandemii przyjęła rozwiązania zapewniające Państwu ochronę, które nadal są stosowane. Proszę więc o to, żeby na terenie Uczeni przebywały wyłącznie osoby zdrowe, a jednocześnie przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa – zarówno w częściach wspólnych Uczelni, jak i podczas zajęć.

Tych z Państwa, którzy się jeszcze nie zaszczepili przeciw COVID-19 zachęcam do uczynienia tego niezwłocznie. Bez wątpienia korzyści wynikające ze szczepienia dotyczą dwóch obszarów: ochrony bezpośredniej - zmniejszenia obciążenia chorobą i skutkami COVID-19 oraz ochrony pośredniej, wyrażającej się zmniejszeniem krążenia wirusa SARS-CoV-2 w populacji. Szczepienia stanowią źródło ochrony nas i osób, które przebywają w naszym otoczeniu. Są szansą na normalność. Na bezpieczne funkcjonowanie w murach naszej Uczelni.

Drodzy Studenci, w nadchodzącym semestrze letnim życzę Wam wszystkiego najlepszego, ale przede wszystkim zdrowia!

Z wyrazami szacunku,

dr Justyna Żylińska
Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Wróć