Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Komunikat UTH dotyczący kontynuacji nauki w trybie zdalnym

Drodzy Studenci,

mając na względzie zapewnianie bezpieczeństwa całej naszej społeczności akademickiej: studentom, wykładowcom oraz kadrze administracyjnej i technicznej, podjęta została decyzja o kontynuacji nauczania w systemie wykorzystującym metody i techniki nauczania zdalnego. W konsekwencji od 8 stycznia 2022 r. do 6 lutego 2022 r. zajęcia w obu Kampusach Uczelni w Warszawie oraz w Filii UTH w Płońsku nadal będą odbywały się w formie zdalnej. Wyjątkowo, stacjonarne pozostaną te, które dla osiągnięcia efektów uczenia się wymagają bezpośredniego kontaktu z wykładowcą.

Szczegółowe informacje odnośnie planu zajęć znajdują się w systemie USOSweb. Wszystkie aktualizacje będą widoczne pomiędzy 3-5 stycznia 2022 r.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że decyzja o kontynuowaniu zajęć w trybie zdalnym nie oznacza zamknięcia Uczelni. Wszelkie jednostki organizacyjne, realizujące zadania na rzecz studentów, działają według dotychczasowych zasad. Planowo odbywają się także konsultacje kadry kierowniczej, wykładowców Uczelni i promotorów prac dyplomowych. Jak wspomniałam powyżej, stacjonarne pozostaną te zajęcia, które dla osiągnięcia efektów uczenia się wymagają bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. Uczestnicząc w nich miejcie Państwo na uwadze względy bezpieczeństwa. Proszę więc o to, żeby na terenie Uczeni przebywały wyłącznie osoby zdrowe, a jednocześnie przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa – zarówno w częściach wspólnych Uczelni, jak i podczas zajęć.

Zadbajcie Państwo o swoje bezpieczeństwo. Unikajcie zgromadzeń. Tych z Państwa, którzy się jeszcze nie zaszczepili przeciw COVID-19 zachęcam do uczynienia tego. Bez wątpienia korzyści wynikające ze szczepienia dotyczą dwóch obszarów: ochrony bezpośredniej – zmniejszenia obciążenia chorobą i skutkami COVID-19 oraz ochrony pośredniej, wyrażającej się zmniejszeniem krążenia wirusa SARS-CoV-2 w populacji. Szczepienia stanowią źródło ochrony nas i osób, które przebywają w naszym otoczeniu. Są szansą na normalność. Na bezpieczne funkcjonowanie w murach naszej Uczelni.

Drodzy Studenci życzę Wam wszystkiego najlepszego w Nowym Roku wszelkiej pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń, ale przede wszystkim zdrowia!

Z wyrazami szacunku,

dr Justyna Żylińska
Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Wróć