Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Komunikat Rektora: aktualizacja 22.05.2020

Drodzy Studenci,

Od dnia 25 maja 2020 roku będziemy w naszej Uczelni kontynuować kształcenie zdalne. Jednakże dla przedmiotów, które wymagają tradycyjnej formy nauczania, uzupełnieniem będą organizowane zajęcia dydaktyczne. Zajęcia te będą głównie ukierunkowane na uzupełnienie wiedzy przekazanej wcześniej w trybie zdalnym. Szczegóły organizacji poszczególnych zajęć oraz warunki bezpieczeństwa epidemiologicznego zostaną Wam, Drodzy Studenci, przekazane w oddzielnym komunikacie.

Informuję, że wymienione zajęcia będą równocześnie odbywać się w trybie zdalnym dla tych osób, które z powodów zdrowotnych nie powinny lub z innych względów nie będą mogły uczestniczyć osobiście w zajęciach. Od najbliższego tygodnia planowane będą również tradycyjne konsultacje z wykładowcami w Uczelni. 

Proszę o bieżące śledzenie informacji w Intranecie oraz systemie USOSWeb.

Rektor Uczelni
dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

 

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/od-25-maja-mozliwe-jest-prowadzenie-czesci-zajec-w-tradycyjnej-formie

Wróć