Przejdź do treści

Komunikat Rektora: aktualizacja 16.03.2020

Szanowni Studenci,

W związku z Waszymi pytaniami, co do konsekwencji decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszającej do 25 marca 2020 roku zajęcia we wszystkich uczelniach w kraju informuję, że na dzień dzisiejszy sytuacja w UTH wygląda następująco:

  1. Uczelnia pracuje i obsługuje Studentów;
  2. Zawieszone zostały jedynie audytoryjne zajęcia dydaktyczne;
  3. Powyższa decyzja Ministra nie ma wpływu na zmianę roku akademickiego 2019/2020, natomiast zmienia się organizacja semestru letniego;
  4. Zmiana organizacji semestru letniego będzie wymagać maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu jaki pozostał do końca roku akademickiego 2019/20. To oznacza konieczność przesunięcia zajęć oraz zwiększenia pracy własnej zarówno Studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć do minimum konsekwencje decyzji Ministra z dnia 11 marca 2020 roku. Będzie to wymagać, od nas wszystkich, Studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych, zwiększonego wysiłku. Znam naszą kadrę dydaktyczną oraz pracowników administracyjnych, znam odpowiedzialność Studentów naszej Uczelni i wiem, że wspólnie podołamy temu wyzwaniu.
  5. Biorę pod uwagę również możliwość przedłużenia przez Ministra okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych. Na taki wariant będziemy przygotowani między innymi poprzez włączanie w proces dydaktyczny metod zdalnego nauczania. Chcę zapewnić wszystkim naszym Studentom jak najpełniejszy dostęp do wiedzy objętej programami studiów. Musimy wspólnie, jak najlepiej, wykorzystać czas nauki jaki nam pozostanie.
  6. Znam aktywność naszych Studentów na portalach społecznościowych, które dają tak szerokie możliwości zdalnego komunikowania się. Wykorzystamy to w procesie kształcenia, interakcji z wykładowcami, tworzeniu dobrych podstaw pracy zespołowej, w której wszyscy Studenci będą aktywnymi uczestnikami. Pamiętajmy o tych, którzy będą wymagali pomocy i wsparcia w tym zakresie.
  7. Prowadzimy analizę zaistniałej sytuacji i jej konsekwencji dla procesu dydaktycznego Uczelni. Będziecie Państwo na bieżąco informowani o wszystkich ustaleniach. Obserwujcie stronę internetową naszej Uczelni.

Znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, która wymaga od nas wszystkich odpowiedzialności, rozwagi, współpracy, zrozumienia, życzliwości, wzajemnej pomocy. Tego od nas wszystkich oczekuję. Proszę o przestrzeganie wszelkich wytycznych służb sanitarno-epidemiologicznych.

W zawiązku z tym, iż jest to sytuacja wyjątkowa i zmieniająca się w bardzo szybkim tempie, decyzje dotyczące procesu dydaktycznego są i będą podejmowane mając na uwadze przez cały czas dobro naszych Studentów i zapewnienia Wam ukończenia semestru letniego w określonym terminie roku akademickiego. Jednocześnie proszę Was o zachowanie rozwagi i spokoju w tak nietypowej i trudnej sytuacji dla wszystkich, w której nikt nie może powiedzieć jakie decyzje zapadną w kraju kolejnego dnia.

Natomiast z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Wasze dobro jest dla mnie priorytetem.

Wasza Rektor,
dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

Wróć