Przejdź do treści

Komunikat Rektora

Szanowni Studenci,

w związku z bieżącą sytuacją dotyczącą wirusa COVID-19 informuję, iż zajęcia zostają zawieszone na dzień dzisiejszy od 12.03.2020 do 25.03.2020.

Będzie się to wiązało z reorganizacją semestru letniego 2019/2020. Semestr letni będzie wydłużony. Zajęcia dydaktyczne, zostaną odpracowane w takim wymiarze w jakim zostały zawieszone decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jednocześnie przypominam, że należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID-19 https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

Uczelnia dokłada wszelkich starań dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni.

Uprzejmie proszę śledzić dalsze komunikaty, które będą zamieszczane w systemach Uczelni, na stronie internetowej i mediach społecznościowych.

Prosimy o zachowanie spokoju.

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/ministerstwo-nauki-zawiesza-zajecia-dydaktyczne-na-uczelniach-do-25-marca-aby-zapobiec-rozprzestrzenianiu-sie-covid-19

 

Rektor Uczelni
dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH

Wróć