Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Komunikat: kształcenie w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

nawiązując do informacji o kontynuowaniu kształcenia w systemie zdalnym do końca semestru letniego 2019/2020, informujemy o podstawowych zasadach obowiązujących podczas zajęć, egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych w formie zdalnej:

  1. Student zobowiązany jest do korzystania z imiennego konta poczty elektronicznej w domenie UTH.
  2. Student powinien posiadać możliwość zalogowania się do systemów informatycznych funkcjonujących na Uczelni (USOSweb, Moodle, Intranet).  
  3. Student ma obowiązek posiadania włączonej kamery oraz aktywnego mikrofonu.
  4. Na prośbę wykładowcy student ma obowiązek okazać do kamery swoją legitymację studencką w celu weryfikacji tożsamości.

Powyższe zasady mają na celu zachowanie wysokiej jakości kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się. 

Dla studentów, którzy nie będą mogli spełnić powyższych wymagań będzie możliwość kontaktu bezpośredniego z wykładowcą na Uczelni w ramach konsultacji i sesji egzaminacyjnej. 

Do 05.06.2020 zostanie Państwu podany szczegółowy harmonogram konsultacji wykładowców na terenie Uczelni. Natomiast harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie Państwu podany na około dwa tygodnie przed sesją egzaminacyjną.

Wykładowcy w trakcie sesji egzaminacyjnej w godzinach podanych w harmonogramie będą obecni na terenie Uczelni. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości przypominamy, że nieprzerwanie trwają dyżury Dziekanów zarówno stacjonarne jak i telefoniczne. 

Informacje o dyżurach można znaleźć w Intranecie, zakładka „Wydział Zarządzania i Logistyki” lub „Wydział Inżynieryjny” -> „Dziekan”.

Wróć