Przejdź do treści

Kompetencje interpersonalne - zaproszenie na szkolenie

Od 7 marca rozpoczynamy nabór na dwudniowe szkolenie z zakresu kompetencji interpersonalnych, który rozpocznie się w semestrze letnim 2022 roku. Szkolenie skierowane jest do studentów Wydziału Zarządzania i Logistyki UTH studiów niestacjonarnych, licencjackich, III roku (VI semestr).

Zajęcia składają się z dwóch modułów:

Szkolenie 1: Radzenie sobie z konfliktem

  • konflikt i jego identyfikacja,
  • rozpoznanie manipulacji,
  • zasady inteligencji emocjonalnej,
  • rola retoryki,
  • polemika, asertywność i negocjacje.

Szkolenie 2: Twórcze myślenie w rozwiązywaniu problemów

  • zasady i strategie,
  • umiejętności interpersonalne,
  • identyfikacja zdolności,
  • rola i stosowanie motywacji,
  • zasady przezwyciężania przeszkód.

Zajęcia odbywać się będą w dniach:

I termin – piątki: 25 marca i 8 kwietnia

II termin – soboty: 26 marca i 9 kwietnia

III termin – piątki: 18 marca, 25 marca, 1 kwietnia, 8 kwietnia; godz. 17:15-20:30

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Rejestracja na szkolenie

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/zZ6aERTcAzS1z6ga6

Po rozpoczęciu udziału należy wypełnić formularz związany z uczestnictwem w projekcie unijnym. Link do formularza zostanie przekazany podczas pierwszego dnia zajęć.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 marca 2022 roku.

Kurs jest sfinansowany w ramach projektu „UTH3.0 Przez rozwój do doskonałości” realizowany przez Uczelnię Techniczno Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wróć