Przejdź do treści

Język angielski - bezpłatne kursy specjalistyczne dla studentów WZiL

Zapraszamy studentów III roku studiów licencjackich do udziału w specjalistycznych kursach języka angielskiego. Kursy są BEZPŁATNE, udział w nich mogą wziąć wyłącznie studenci V semestru studiów licencjackich (zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych).

Zapraszamy do rejestracji, maksymalna ilość miejsc na każdy kurs to 25 osób. Student może wziąć udział tylko w jednym kursie.

Zapisy trwają do niedzieli 15 października 2022 r.

 1. Kurs POLICE - prowadzący Piotr Ludian

Zajęcia obejmują następujące obszary językowe:

 • rozbudowanie słownictwa używanego w codziennej pracy policjanta/pracownika służb mundurowych;
 • odgrywaniu różnych sytuacji w pracy w tym rozwiązywanie pojawiających się problemów;
 • poszerzenie wiedzy teoretycznej o specjalistycznym języku angielskim;
 • rozbudowa umiejętności mówienia, słuchania i pisania niezbędnej do efektywnej komunikacji związanej z pracą funkcjonariusza policji lub innych służb mundurowych.
 1. Kurs języka angielskiego – KISS (Keep it Short and Simple) – prowadząca Wiktoria Lein

Zajęcia obejmują następujące obszary językowe:

 • naukę ogólnego języka angielskiego biznesowego;
 • poszerzenie umiejętności słuchania, pisania, czytania i mówienia języku angielskim biznesowym z zakresu słownictwa związanego z: zarządzaniem, marketingiem itp.;
 • przygotowanie uczestnika kursów do umiejętności posługiwania się językiem podczas: rozmowy o pracę, pisania i czytania maili biznesowych, small talk, wyrażania opinii, zadawania pytań, podczas negocjacji i prowadzenia prezentacji.
 1. Kurs English for the Military and Law Enforcement – prowadzący: Piotr Ludian

Zajęcia obejmują następujące obszary językowe:

 • rozwijanie umiejętności dostosowania rejestru językowego do sytuacji komunikacyjnej;
 • naukę terminologii specjalistycznej oraz frazeologii języka angielskiego z zakresu wojskowości oraz służb porządku publicznego;
 • pogłębiać wiedzę związaną ze specyfiką tłumaczeń oraz dobierania właściwych ekwiwalentów w języku obcym w środowisku służb mundurowych.
 1. Kurs Cultural Communication in Business – prowadzący – Piotr Ludian

Zajęcia obejmują następujące obszary językowe:

 • rozwijanie umiejętności dostosowania rejestru językowego do sytuacji komunikacyjnej;
 • budowania wypowiedzi publicznych z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego i zawodowego;
 • umiejętności dostosowania rejestru językowego do sytuacji komunikacyjnej;
 • budowania wypowiedzi publicznych z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego i zawodowego z uwzględnieniem różnic kulturowych.
 1. Kurs English in Shipping and Transport – prowadzący Piotr Ludian

Zajęcia obejmują następujące obszary językowe:

 • rozbudowanie słownictwa używanego w codziennej pracy logistyka;
 • odgrywaniu różnych sytuacji w pracy w tym rozwiązywanie pojawiających się problemów;
 • poszerzenie wiedzy teoretycznej o specjalistycznym języku angielskim;
 • rozbudowa umiejętności mówienia, słuchania i pisania niezbędnej do efektywnej komunikacji biznesowej w logistyce.

O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Instrukcja zapisywania się na kursy dodatkowe
 1. Prosimy o udanie się na stronę internetową: usosweb.uth.edu.pl oraz zalogowanie się na niej.
 2. Wybieramy zakładkę „dla studentów”;
 3. W zakładce „dla studentów” znajduje się zakładka rejestracja (ma ona wygląd koszyka sklepowego);
 4. Po naciśnięciu, system wskaże dwa rodzaje rejestracji. Należy wybrać rodzaj „Rejestracje na przedmioty”;
 5. Wybieramy przedmiot/grupę, który nas interesuje i zapisujemy się na niego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów UTH:

Wydział Zarządzania i Logistyki, pokój 128 (I piętro), ul. Jutrzenki 135, 02-235 Warszawa,

nr tel. 22 262 88 25 / 791 039 576 (wtorek – piątek, w godz. 9:00-15:00), e-mail: szkolenia.dodatkowe@uth.edu.pl

Udział w specjalistycznych kursach języka angielskiego, jest realizowany w ramach projektu „UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć