Przejdź do treści

IV Edycja Trade & Customs Compliance Conference w UTH

KONFERENCJA HYBRYDOWA
TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE – IV EDYCJA

POLITYKA TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE JAKO EFEKTYWNY MODEL OBSŁUGI CELNEJ

Termin – 13-14 października 2022

Miejsce: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, ul. Jutrzenki 135, Warszawa

W szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym trzeba znać aktualne przepisy, najnowsze rozwiązania logistyczne i informatyczne, a także oferty usług najlepszych firm. Konferencja TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE jest cyklicznym projektem mającym na celu integrację środowiska świata nauki i praktyki, ekspertów z uczelni, biznesu i administracji. Formuła konferencji pozwala na wspólną dyskusję, bezpośrednie przekazywanie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń, jako najbardziej sprawdzona forma budowania kontaktów i szukania wspólnych optymalnych rozwiązań dla biznesu.

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej.

AGENDA:

  • POLITYKA CELNA Z PERSPPEKTYWY ATTACHE CELNYCH RP W CHINACH I UNII EUROPEJSKIEJ
  • WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTWA FINANSÓW I KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
  • ROUND TABLE - ZARZĄDZANIE PROCESEM TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  • CUSTOMS COMPLIANCE – KOSZTY I BENEFITY A SYSTEM KONTROLI CELNEJ
  • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CELNYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  • POLSKA I WIELKA BRYTANIA – HANDEL W NOWYCH WARUNKACH
  • ROUND TABLE – OBSŁUGA PROCESÓW CELNYCH W RAMACH POLITYKI TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Współorganizatorem konferencji jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I

MODERATOR:      Tomasz Michalak – Ekspert Narodowy w Komisji Europejskiej w Brukseli

8.30 – 9.00   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA
9.00 – 9.30

OTWARCIE KONFERENCJI

dr Justyna Żylińska – Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej
Tomasz Michalak – Ekspert Narodowy w Komisji Europejskiej w Brukseli
dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – właścicielka Trade & Customs Compliance Academy

9.30 – 10.30

POLITYKA CELNA Z PERSPPEKTYWY ATTACHE CELNYCH RP W CHINACH I UNII EUROPEJSKIEJ

Agnieszka Witkowska – attaché celny RP w Chinach, Tadeusz Senda - attaché celny RP przy Unii Europejskiej

10.30 – 11.00

PRZERWA KAWOWA

11.00 – 13.00

WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTWA FINANSÓW I KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Platforma komunikacji i wymiany danych Single-Window
Grzegorz Kozłowski – Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów

Rozwój instytucji wiążącej informacji w sprawach celnych
Katarzyna Krawicz-Nowak – Vicedyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów

Klasyfikacja wyrobów Nomenklatury Scalonej – przykłady tematów omawiane na Komitetach Kodeksu celnego
Edward Madej – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów

Najnowsze zmiany w wiążących informacjach
dr Beata Rogowska-Rajda – Zastępca Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Uniwersytet Warszawski,
dr Tomasz Tratkiewicz – Uniwersytet Warszawski

13.00 – 14.00

PRZERWA LUNCHOWA

14.00 – 16.00

ROUND TABLE - ZARZĄDZANIE PROCESEM TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zarządzanie procesami celnymi w przedsiębiorstwie, zarządzanie ryzykiem celnym, post clearance audit, due dilligency audit, zarządzanie brokerami celnym, zarządzanie ryzykiem pochodzenia towarów w eksporcie i imporcie, rozbieżności w stosowaniu kodów taryfowych w kontekście customs compliance.

Dyskutują:
Jacek Kroczyński – Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów;
Tomasz Dziechciarz – Global Trade Compliance Director w Zoetis Ireland;
Beata Kasperowicz – Customs Manager Poland & Eastern Europe w Pepco CEE;
Kamilla Lipińska – Senior Customs Advisor w Cargill;
Roman Rosiak – Commercial Compliance Director w Guardian Industries Luxembourg

16.00

MEMBERS EVENT

DZIEŃ II

MODERATOR:      Grzegorz Smogorzewski – Pełnomocnik Zarządu ds. Kontroli Jakości Projektów w firmie T4B Group

9.00 – 9.30

CUSTOMS COMPLIANCE – KOSZTY I BENEFITY A SYSTEM KONTROLI CELNEJ

Jacek Kapica - Viceprezydent STTAS Europe

9.30 – 10.00

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CELNYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Piotr Czerkawski – współwłaściciel Czerkawscy Consulting Szkolenia

10.00 – 10.30

PRZERWA KAWOWA

10.30 – 13.00

POLSKA I WIELKA BRYTANIA – HANDEL W NOWYCH WARUNKACH

Panel organizowany we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce, Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu

Najnowsze zmiany w systemie celnym UK w zakresie uproszczeń odpraw celnych, eksport z Polski do Wielkiej Brytanii - podsumowanie zmian po Brexit, najczęstsze problemy eksporterów na rynku brytyjskim - perspektywa brytyjskiej służby celnej, formy wsparcia dla polskich eksporterów do Wielkiej Brytanii

Dyskutują:
James Hughes – Minister-Radca Handlowy Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce;
Dariusz Wencel – attaché celny RP w Wielkiej Brytanii;
przedstawiciel HM Revenue and Customs UK;
przedstawiciel Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce;
przedstawiciel PAIiH

13.00 – 14.00 PRZERWA LUNCHOWA
14.00 – 16.00

ROUND TABLE – OBSŁUGA PROCESÓW CELNYCH W RAMACH POLITYKI TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Problem zaniżonej wartości celnej, fałszywe numery IOSS, odroczona płatność podatku VAT, przechowywanie danych, alternatywne potwierdzanie wprowadzenia towarów, CUDO a ograniczenia w stosowaniu procedury uproszczonej, deklaracja zgodności CE, koniec okresu przejściowego w realizacji uproszczeń – wpis do rejestru w wywozie, rola agencji celnej w łańcuchu dostaw

Dyskutują:
Dariusz Kania – Kierownik Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie;
Kamil Sobczyński – Trade Compliance Leader w Amazon;
Piotr Romańczuk – Trade Compliance Manager – Global Trade Services w Amazon Luxemburg;
dr Cezary Sowiński – Public Policy Manager w Amazon;
Robert Hofman - właściciel agencji celnej Hofman & Hofman;
Dariusz Leśniewski – prawnik w SWLEX;
Adama Łukasz Ostrowski – Senior Manager Clearance Operations Central Eastern Europe w FedEx Express

16.00 – 16.30

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz – ekspert Światowej Organizacji Celnej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wróć