Przejdź do treści

Inauguracja w Płońsku już po raz 20! Relacja i zdjęcia

Wydział Zamiejscowy UTH w Płońsku nowy rok akademicki uroczyście zainaugurował 10 października 2020. Wydarzenie było wyjątkowe - płoński Wydział obchodzi w tym roku 20-lecie działalności.

Uroczystość otworzyła JM Rektor dr hab. Iwona Przychocka, prof. UTH, witając przybyłych gości. „Droga młodzieży, dokonaliście trafnego wyboru, wybierając naszą Uczelnię, nasz płoński wydział, przekonacie się o tym - baza dydaktyczna, kadra, ale przede wszystkim klimat do nauki, wspólnota, która się wspiera i szanuje oraz nasi partnerzy, którzy są naszą ogromną siłą i mocą” - te słowa JM Rektor skierowała do studentów I roku, życząc powodzenia na nowym edukacyjnym etapie.

O wyjątkowości i pracowitości płońskiej młodzieży mówił z kolei Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH, życząc jednocześnie naukowych i zawodowych sukcesów.

Podczas jubileuszowej inauguracji 20-lecia uhonorowano instytucje i osoby zasłużone dla płońskiego Wydziału: Dziekana gen. dyw. dr inż. Stanisława Krysińskiego, prof. UTH, Burmistrza Miasta Płońska Dariusza Pietrasika, Przewodniczącego Rady Powiatu Dariusza Żelaskę, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica Ewę Głuchowską oraz pracowników Wydziału: Katarzynę Dolecką i Hannę Aleksandrowicz.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie i akt immatrykulacji, który pieczętował przyjęcie nowych studentów w poczet Uczelni, po czym rozległo się radosne Gaudeamus igitur.

Współczesne zarządzanie wyzwaniem dla managerów XXI wieku" to tytuł wystąpienia inauguracyjnego, które wygłosił Jan Wtulich, Dyrektor Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT

Rozległy się trzy uderzenia berłem i Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2020/2021 za otwarty.

Wróć