Inauguracja studiów podyplomowych "Zarządzanie służbami skarbowymi”

Otwocka Filia Krajowej Szkoły Skarbowości była miejscem inauguracji studiów podyplomowych „Zarządzanie służbami skarbowymi”, zorganizowanymi dla przedstawicieli kadry kierowniczej resortu finansów we współpracy z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To już kolejny wygrany przez UTH przetarg na realizację studiów podyplomowych dla organu administracji rządowej. W tegorocznej edycji studia rozpoczęło 42 słuchaczy.

Inaugurację otworzył i przywitał zgromadzonych gości Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości Arkadiusz Batóg. W uroczystości wzięła udział Rektor naszej Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH. Wykład inauguracyjny na temat Brexitu i jego konsekwencji dla Unii Europejskiej wygłosiła prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH.

W uroczystości udział wzięli także: Dyrektor Departamentu Organizacji i Wdrożeń w Ministerstwie Finansów – Janusz Jasiński, Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów – dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH, Kierownik Studiów Zarządzanie Służbami Skarbowymi – prof. dr hab. Jerzy Sikorski, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości – Ewa Mróz, Kierownik Filii w Otwocku Krajowej Szkoły Skarbowości – Artur Mytnik.

Wróć