Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Inauguracja w Płońsku. Relacja

7 października Wydział Zamiejscowy w Płońsku uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki.

Uroczystość otworzyła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH, witając przybyłych gości. Wasza przyszłość zaczyna się w UTH” - te słowa JM Rektor skierowała do studentów I roku, życząc powodzenia na nowym edukacyjnym etapie.

Z kolei Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH, podkreślił pracowitość płońskiej młodzieży i zapewnił na koniec: „Jesteśmy tu dla Was”.

Dziekan poprosił również o zabranie głosu przybyłych na uroczystość gości - Andrzeja Stolpę, starostę Płońska oraz Andrzeja Pietrasika, burmistrza Płońska, którzy w swoich przemówieniach podkreślili rolę i rangę płońskiego Wydziału UTH.

Wyróżnienia z rąk Władz Uczelni otrzymali: najlepszy wykładowca Wydziału - dr Anna Ciosek oraz najlepszy student Wydziału – Piotr Budziszewski.

Kolejnym punktem uroczystości był akt immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów, po którym wykład inauguracyjny pt. Terroryzm we współczesnym konflikcie hybrydowymwygłosił dr Wojciech Szewko.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT

Następnie odśpiewano Gaudeamus igitur, po czym rozległy się trzy uderzenia berłem i Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2017/2018 za otwarty.

Wróć