Przejdź do treści

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 w UTH. Relacja i zdjęcia

4 października w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Zebranych gości oraz społeczność akademicką powitała JM Rektor dr Justyna Żylińska, która skierowała następujące słowa do obecnych na auli studentów rozpoczynających naukę w Uczelni Techniczno-Handlowej:

Drodzy studenci, za chwilę zostaniecie immatrykulowani i staniecie się pełnoprawnymi członkami naszej wspólnoty akademickiej. Życzę Wam, abyście w murach Uczelni znaleźli bezpieczną, przyjazną przystań, byście nie ustawali w poszukiwaniu odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania, pielęgnowali w sobie głód wiedzy oraz mieli odwagę w realizacji marzeń”.

W swoim przemówieniu Rektor podzieliła się również ogromnym sukcesem naszej Uczelni, jakim jest ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na sześciu wizytowanych w roku akademickim 2022/23 kierunkach: „Jakość kształcenia w naszej Uczelni została bardzo dobrze oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną na wszystkich wizytowanych kierunkach – Finansach i rachunkowości oraz Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Logistyki w Warszawie, kierunku Zarządzanie w Płońsku, a także kierunkach na Wydziale Inżynieryjnym - Informatyka, Architektura wnętrz oraz Transport. Efektem ewaluacji jest pozytywna ocena na wszystkich wymienionych kierunkach, uzyskana na maksymalny, sześcioletni okres”.

Jesteśmy niezwykle dumni, ponieważ w roku akademickim 2022/2023 Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzała kilkadziesiąt kontroli szkół publicznych i niepublicznych w Polsce, ale tylko jedna uczelnia miała kontrolę na aż sześciu kierunkach i otrzymała na każdym z nich pozytywne oceny. Jest to tym większy sukces, gdyż ostatni raz w naszym kraju taka sytuacja miała miejsce na uczelni niepublicznej w roku 2009.

Rektor Uczelni poinformowała zebranych także o innym bardzo istotnym dla społeczności akademickiej przedsięwzięciu, jakim jest nowy, trzeci już kampus UTH w Warszawie: „Uczelnia podjęła kolejne wyzwanie – stała się właścicielem nowego budynku, w którym powstaje trzeci kampus UTH w Warszawie. Ten pięciokondygnacyjny obiekt o powierzchni 5 000 m2 będzie dysponował nowoczesnymi pracowniami informatycznymi, przestronnymi salami wykładowymi, przestrzeniami artystycznymi, a także wieloma innowacjami. Co istotne, po raz pierwszy w historii Uczelnia dysponować będzie własnym akademikiem zlokalizowanym na terenie nowego kampusu. Ważną informacją jest to, że przestrzenie zaprojektują nasi studenci kierunku Architektura wnętrz pod opieką merytoryczną swoich wykładowców.

Następnie JM Rektor wręczyła naszej studentce, Pani Zuzannie Koziarskiej, dyplom za znaczące osiągnięcia o charakterze naukowym uzyskane podczas studiów. Podziękowania oraz dyplomy uznania otrzymali również wykładowcy i pracownicy Uczelni.

Po wręczeniu wyróżnień nastąpił akt immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Studenci złożyli ślubowanie i odebrali symboliczne decyzje o przyjęciu na studia, po czym wybrzmiał Gaudeamus igitur.

Podczas uroczystości kilka słów do studentów skierował także Maciej Gorący – przewodniczący Samorządu Studentów UTH: „Pragnę szczególnie ciepło i serdecznie powitać Was, którzy po raz pierwszy jako studenci wkroczyliście w mury Uczelni Techniczno-Handlowej. Cieszę się, że wybraliście to miejsce, w którym warto rozpoczynać karierę.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny dr. Krzysztofa Gawkowskiego pt. „Bezpieczeństwo człowieka w świecie sztucznej inteligencji”.

Po wystąpieniu dr. Gawkowskiego nastąpił kulminacyjny moment uroczystości…

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT

Rozległy się trzy uderzenia berłem, po czym Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2023/2024 za otwarty.

W tym szczególnym dniu dla całej społeczności naszej UTH, gośćmi uroczystości byli:

Katarzyna Szweda ­– Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów, Grzegorz Kozłowski – Dyrektor Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów, Izabela Gołaszewska-Mazek – Instytut Finansów, gen. dr Ryszard Grosset, prof. UTH – były Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, dr Tomasz Białas – Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Regina Szutenberg – Prezydent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, dr Cezary Tatarczuk – Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Systemu Zapewniania Jakości WSAiB, dr Paweł Chyc – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB, dr Anna Krajewska-Smardz – Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, st. bryg. dr inż. Robert Piec – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Pożarniczej, Wojciech Kustra – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Aneta Kwiecień – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, mgr inż. Wiesław Liszewski, prof. IBDIM – Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Jolanta Skiba – Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sławomir Cisowski – Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji, Aldona Policha – Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, podinsp. Agnieszka Tatara-Miśkiewicz – I Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, Małgorzata Cukierska – Zastępca Dyrektora Biura Generalnego w Urzędzie Transportu Kolejowego, Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – Trade and Customs Compliance Academy, Monika Polak – Polaqua Sp. z o.o., Paulina Krzak – specjalistka ds. projektów w Builder Polska, Krzysztof Gałach – Wiceprezes Zarządu Gis Architekci  Sp. z o.o., Jerzy Rożek – Prezes Zarządu Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o., płk Krzysztof Niemiec – Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, ppłk Jarosław Kowalczyk – Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. H. Cepy. 26, ppłk Piotr Marchel – Zastępca Szefa, Mazowiecki Ośrodek Centralny Wojskowego Centrum Rekrutacji, ppłk Dariusz Grzyb – Dwódca 64. Batalionu lekkiej Piechoty z Pomiechówka, Paweł Trela – dwukrotny driftingowy Mistrz Polski oraz właściciel firmy Trela Motorsport, mec. Wojciech Gruza – Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Gruza, Romulad Chałas – Prezes Automobilklubu Polskiego, Konrad Kujawa – Prezes Hyperformance Motorsport Management, Patryk Stacewicz – właściciel Stacek Racing, Jakub Głowacz – Prezes Centrum Szklenia Maszynistów, Rafał Januszkiewicz – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin”, Tomasz Roślik – Zastępca Prezesa ds. spraw eksploatacyjno-technicznych w Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin”, Marek Stępień – Dyrektor Polskiego Związku Motorowego Holding Sp. z o.o., Beata Piasecka-Bawolska – LOT Aircraft Maintenance Services, Karolina Kodym – LOT Aircraft Maintenance Services, Ireneusz Grabowski – Prezes Zarządu AGVO, Katarzyna Koszałka – Właściciel pracowni projektowej mDOM, Anna Szatkowska – Dyrektor CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, Elżbieta Krysztofiak – Wicedyrektor CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, Barbara Mierzwa – Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie, Jolanta Walczak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie, Sylwia Dyłanin – Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. R. Archutowskiego, Krzysztof Paradowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Teresinie, Łukasz Romatowski – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą, Barbara Zatyka – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół nr 128 w Warszawie, Emilia Cizio – Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie oraz przedstawiciele JW GROM i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Listy gratulacyjne

Wróć