Przejdź do treści

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w UTH. Relacja i zdjęcia

Szanowni goście, drodzy Studenci, pragnę Państwa serdecznie powitać na jakże istotnym wydarzeniu dla naszej społeczności akademickiej, jakim jest inauguracja nowego roku akademickiego – tymi słowami JM Rektor dr Justyna Żylińska otworzyła uroczystość w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, która odbyła się 5 października 2022 roku.

Drodzy Studenci, życzę Wam byście nie ustawali w poszukiwaniu odpowiedzi na wszystkie pytania, byście pielęgnowali w sobie głód wiedzy, dążenie do poznawania rzeczy nowych, byście mądrze i efektywnie wykorzystywali wszystkie swoje porażki, szanse i możliwości – przywitała nowych studentów JM Rektor.

Po przemówieniu Rektor Uczelni, przystąpiono do aktu immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Studenci złożyli ślubowanie i odebrali symboliczne decyzje o przyjęciu na studia, po czym wybrzmiał Gaudeamus igitur.

Kilka słów do studentów skierował Maciej Gorący, przewodniczący Samorządu Studentów UTH: Drogie koleżanki i drodzy koledzy, życzę Wam wielu sukcesów i pomyślności na studiach i kiedy już opuścicie mury z upragnionym dyplomem w dłoni. Zawsze dążcie do postawionych sobie celów i realizujcie swoje marzenia”.

Wykład inauguracyjny pt. Ochrona obszaru celnego Unii Europejskiej jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej zapewniające bezpieczeństwo ekonomiczne i ochronę rynku” poprowadził Grzegorz Kozłowski, Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów.

Głos zabrali goście i partnerzy UTH, odczytano także okolicznościowe listy przekazane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika,  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Piotra Uścińskiego, Komendanta Stołecznego Policji – nadinsp. Pawła Dzierżaka, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. SGSP, Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji - Sieć Badawcza Łukasiewicz – dr. hab. inż. Witolda Lutego, Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego – prof. Marcina Ślęzaka oraz Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Romana Lulisa , po czym nastąpił kulminacyjny moment uroczystości…

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT

Rozległy się trzy uderzenia berłem, po czym Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2022/2023 za otwarty, a w ostatnim akcie uroczystości wybrzmiało Gaude Mater Polonia.

W tym szczególnym dniu dla całej społeczności naszej UTH, gośćmi uroczystości byli: Jarosław Karcz – Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Michał Niziński – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, dr hab. Adam Baryłka – dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Grzegorz Kozłowski – Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów, Wiesław Kołodziejski - Prezes Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika), płk. Paweł Nowotnik – Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, dr Tomasz Białas – Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Regina Szutenberg – Prezydent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, dr Cezary Tatarczuk – Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Systemu Zapewniania Jakości WSAiB, dr Paweł Chyc – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB, dr Anna Krajewska-Smardz – Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, dr Marcin Rudnicki – Prorektor ds. dydaktyki WSP, st. kpt. dr inż. Adrian Bralewski – Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, prof. dr hab. Tomasz Kośmider – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Michał Krupa – Dyrektor Biura Strategii i Zarządzania Projektami Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Aleksandra Grynkiewicz – doradca Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Jerzy Rożek – Prezes Zarządu Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o., Przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej: Nadkomisarz Artur Moros – Zastępca Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, Aneta Kwiecień – Zastępca Dyrektora, Justyna Piaseczyńska – Rzeczniczka, dr Judyta Latymowicz, partner w kancelarii Legally smart, Krzysztof Konopka – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, dr inż. Ryszard Lewiński – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Radosław Cichocki – Zastępca Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Małgorzata Cukierska – Zastępca Dyrektora biura Generalnego Urzędu Transportu Kolejowego, Nadia Kobza – Tubądzin Management group Sp. z o.o., Paweł Trela – dwukrotny driftingowy Mistrz Polski oraz właściciel firmy Trela Motorsport, Marcin „Borkoś” Borkowski – Ratownik Medyczny oraz kierowca Ambulansu Szybkiego Reagowania, Marek Stępień – Dyrektor Biura Koordynacji i Rozwoju w Polskim Związku Motorowym, Piotr Grzyb – Kierownik działu instalacji samochodowych i tuningu w Inter Cars S.A. Paulina Krzak – specjalistka ds. projektów w Builder Polska, Jolanta Walczak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie, Barbara Mierzwa – Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich, Grażyna Kubali-Mazur – przedstawicielka Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza, Emilia Cizio – Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie oraz przedstawiciele JW GROM i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wróć