Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 za nami!

1 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Inaugurację otworzyła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Rektor powitała przybyłych gości oraz skierowała kilka słów do zebranych.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie rektorskiego wyróżnienia „Złote pióro” dla najlepszej absolwentki Uczelni. Dyplom otrzymała Pani Beata Michalczyk za pracę magisterską pod tytułem „Podatek dochodowy bieżący i odroczony w świetle prawa podatkowego i bilansowego”.

Dyplomy uznania otrzymali również przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracownicy administracyjni.

Po wręczeniu wyróżnień nastąpił akt immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Studenci złożyli ślubowanie oraz odebrali z rąk Rektor Uczelni symboliczne decyzje o przyjęciu na studia. Następnie odśpiewano Gaudeamus igitur.

Przewodnicząca Samorządu Studentów, Dominika Kotow, przywitała studentów w progach Uczelni, a gen. bryg. Marek Dukaczewski wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Operacyjne aspekty współczesnych zagrożeń terrorystycznych”.

Rozległy się trzy uderzenia berłem, po czym Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2015/2016 za otwarty.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT

Wróć