Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Inauguracja 2019 w UTH. Relacja i zdjęcia

2 października br. to szczególny dzień dla całej społeczności akademickiej Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej – tego dnia odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego.

Uroczystość otworzyła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Rektor powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Robert Antoszkiewicz - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Wiesława Drożdż – Główny Specjalista Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Artur Wołczacki - Burmistrz Dzielnicy Warszawa- Włochy, Rafał Trojan - Radny Dzielnicy Warszawa-Włochy, Jan Wtulich - Dyrektor Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, Joanna Grauman-Wtulich - Wiceprezes Zarządu Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, dr Tomasz Białas - Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Regina Szutenberg - Prezydent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic - Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, , dr Anna Krajewska-Smardz - Dziekan Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, Agnieszka Lis-Ławnicka - Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich, Iwona Rydlewska – Dyrektor CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie, Adam Dąbkowski - Dyrektor Generalny Nexity Polska, Paweł Trela – dwukrotny driftingowy Mistrz Polski oraz właściciel firmy Trela Motorsport, insp. Sławomir Cisowski - Naczelnik Wydziału KSP, Jerzy Rożek – Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ireneusz Grabowski - Prezes AGVO Sp. z o.o., Urszula Socha - Dyrektor Biura Realizacji Projektów BUILDER, Beata Jagielska - Dyrektor Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Piotr Bok – Segment Manager Inter Cars, Grzegorz Smogorzewski - Pełnomocnik Zarządu ds. Kontroli Jakości Projektów T4B Sp. z o.o., Mirosław Gral - Dyrektor Operacyjny UPS Polska, Mariusz Pawlak - Dyrektor ds.Operacji Lotniczej i Agencji Celnych UPS Polska, Tomasz Rusak - Prezes Zarządu Rusak Business Services Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

„Od dziś stajecie się częścią naszej społeczności akademickiej. Wierzę, że tak jak Wasi starsi koleżanki i koledzy, znajdziecie tu dla siebie miejsce. Bądźcie współgospodarzami naszej Uczelni, bo naprawdę warto!” – przywitała nowych studentów JM Rektor.

Po przemówieniu Rektor Uczelni przystąpiła do wręczenia wyróżnień i nagród: dla najbardziej aktywnych studentów za działalność na rzecz Uczelni oraz dyplomów uznania dla wykładowców i pracowników UTH. Następnie przystąpiono do aktu immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Studenci złożyli ślubowanie i odebrali z rąk JM Rektor symboliczne decyzje o przyjęciu na studia, po czym wybrzmiał Gaudeamus igitur.

„Życzę Wam, abyście zainwestowali w siebie jak najwięcej, by później móc godnie żyć, służyć Ojczyźnie, swoim rodzinom i całemu naszemu środowisku” – tymi słowami rozpoczął swój wykład inauguracyjny Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT

Rozległy się trzy uderzenia berłem, po czym Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2019/2020 za otwarty.

Wróć