Przejdź do treści

Inauguracja 2018/2019 w płońskim Wydziale

Płoński wydział Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej 6 października uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki.

JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH, otwierając uroczystość, przywitała przybyłych gości i zwróciła się do studentów I roku: „Wasza przyszłość zaczyna się w UTH.Wierzę, że tak jak Wasze starsze koleżanki i koledzy znajdziecie tutaj dla siebie przyjazne miejsce. Niech czas spędzony w Uczelni sprzyja zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kształtowaniu osobowości. Będziecie tutaj realizować swoje marzenia”.

„Bądźcie współgospodarzami naszej Uczelni. My jako kadra na pewno Wam pomożemy” - zapewniał z kolei Dziekan Wydziału w Płońsku gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH, podkreślając zaangażowanie i pasję cechującą płońską młodzież. W tym miejscu, wyróżnienia z rąk Władz Uczelni otrzymał dr Mirosław Bednarski za dużą życzliwość wobec studentów Wydziału.

Kilka słów do uczestników uroczystości skierowali także Andrzej Stołpa, Starosta Płoński oraz Andrzej Pietrasik, Burmistrza Miasta Płońsk, którzy wyróżnili Wydział UTH za rolę i rangę w rozwoju płońskiej ziemi.

Kolejnym punktem uroczystości był akt immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów, po którym wykład inauguracyjny pt. Tylko nie myśl o różowym słoniu, czyli czego mass media chcą od Ciebiewygłosiła dr Wiesława Dróżdż.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT

Następnie wybrzmiał Gaudeamus igitur, po czym rozległy się trzy uderzenia berłem i Jej Magnificencja Rektor uznała rok akademicki 2018/2019 za otwarty.

Wróć