Przejdź do treści

Ekspercka konferencja Komendy Stołecznej Policji w UTH. Relacja

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie była gospodarzem eksperckiej konferencji KSP, pn. „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”, która odbyła się w dniach 22 i 23 czerwca 2022 roku.

Wydarzenie miało międzynarodowy charakter, w którym wzięli udział funkcjonariusze służb mundurowych z Azerbejdżanu, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Mołdawii, Ukrainy, Łotwy, Bośni i Hercegowiny, Włoch, Niderlandów, Litwy, Hiszpanii, Estonii, Grecji, Czech, Węgier oraz Norwegii, a także przedstawiciele służb, formacji, uczelni wyższych i stowarzyszeń zawodowych.

Projekt realizowany przez KSP i partnerów miał na celu nie tylko podniesienie kompetencji i poszerzanie wiedzy funkcjonariuszy oraz urzędników w zakresie weryfikacji tożsamości osób i autentyczności dokumentów, ale stanowił przede wszystkim ważny element polityki budowania szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego, także w aspekcie międzynarodowym.

Projekt Komendy Stołecznej Policji „Dokumenty - bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”, realizowany jest w partnerstwie z norweskim Nasjonalt ID-senter oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Projekt  finansowany jest z Programu „Sprawy Wewnętrzne” w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wróć