Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Działalność gospodarcza w dobie pandemii COVID-19. Nowa publikacja

Prezentowana publikacja nosi tytuł „Działalność gospodarcza w dobie pandemii COVID-19” i powstała pod redakcją Łukasza Furmana. Monografię przygotowało Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej.

Jedną z nieoczekiwanych zmian, jakie pojawiły się w gospodarce światowej na początku 2020 roku, była pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2. Ponieważ gospodarki krajowe poszczególnych państw na świecie są jak system naczyń połączonych, również polska gospodarka ucierpiała na tym zdarzeniu. Wykrycie pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce w marcu 2020 roku spowodowało, że rządzący wprowadzili wiele obostrzeń prawnych w życiu gospodarczym i społecznym. Przede wszystkim ograniczono prowadzenie działalności gospodarczej w wielu branżach, np. hotelarstwie, gastronomii, transporcie.

W monografii wskazano, jakie zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej wymusiła pandemia COVID-19, jak finansowano tę działalność, a także omówiono kwestie bezpieczeństwa cyfrowego w tym czasie.

Publikacja dostępna w Bibliotece Naukowej UTH.

Wróć