Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Druga edycja zakopiańskiej konferencji za nami

Za nami już druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, która skierowana była przede wszystkim do pracowników naukowych i praktyków środowiska akademickiego z kraju i zagranicy.

Podobnie, jak podczas pierwszej edycji, celem konferencji była prezentacja aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania następujących dyscyplin naukowych: nauk o bezpieczeństwie i obronności, nauk o zarządzaniu, prawa, finansów, a także wymiana poglądów i opinii na płaszczyźnie naukowej. 

Panel pierwszy obejmował obszar prawa, bezpieczeństwa i polityki. Wśród tematów pojawiły się kwestie związane ze skutecznością funkcjonowania służb zajmujących się przeciwdziałaniem wszelkim zagrożeniom państwa, a zwłaszcza politycznym, gospodarczym, społecznym, militarnym, psychologicznym, zdrowotnym, ekologicznym. Nie zabrakło wystąpień z zakresu zarządzania kryzysowego oraz cyberprzestepczości.

Drugi panel położył nacisk na ekonomię, finanse i rachunkowość. Sposoby pozyskiwania dla przedsiębiorstwa środków pieniężnych z rynku finansowego i Unii Europejskiej, efektywne zarządzanie czy budowanie strategii funkcjonowania dla firm w obszarze finansów, podatków i ubezpieczeń, to tylko niektóre z bogatej gamy tematów tej części konferencji.

Trzeci, ostatni panel skupił się na zagadnieniach z branży transportu, spedycji i logistyki.
Prelegenci omawiali zasady bezpieczeństwa w sektorze TSL i zarządzania w tym obszarze. inteligentny transport. Ważną częścią panelu stanowił temat wpływu nowoczesnych technologii na logistykę w obszarze e-commerce, jak również nowych rozwiązań organizacyjnych w obszarze transportu intermodalnego i integracji usług logistycznych.

Organizatorem konferencji była Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, przy współudziale dwóch Uczelni partnerskich - Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Dziękujemy za liczny udział w konferencji i zapraszamy za rok!

Wróć