Przejdź do treści

Dr inż. Piotr Wróblewski objął funkcję Prodziekana ds. kierunku Transport

Miło nam poinformować, że od Roku Akademickiego 2021/2022 Prodziekanem ds. kierunku Transport na Wydziale Inżynieryjnym w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej został dr inż. Piotr Wróblewski.

Drodzy Studenci!

Inauguracja nowego roku akademickiego jest niezwykle doniosłym i zarazem najważniejszym wydarzeniem w życiu każdej uczelni. Jest dniem skłaniającym do głębszej refleksji nad naszym miejscem w świecie, nad rozwojem, postępem nauki i samodoskonaleniem. Nowy rok akademicki jest dla mnie wyjątkowy. Jest on bowiem początkiem mojej służby jako prodziekana ds. kierunku Transport. Jest to dla mnie okazja, aby złożyć wyrazy wdzięczności tym wszystkim, którzy udzielili mi kredytu zaufania i zobowiązali mnie do kierowania rozwojem dydaktycznym i naukowym kierunku transport na Wydziale Inżynieryjnym. Rozpoczynający się nowy rok akademicki jest kolejnym zadaniem dla nas wszystkich. Dziś kluczowym wyzwaniem dla szkół technicznych jest realna współpraca nauki ze środowiskiem gospodarczym. Następnie, dostosowanie jakości kształcenia do potrzeb i oczekiwań gospodarki oraz środowiska zewnętrznego. W minionych latach kształcenie masowe zdobyło przewagę nad jakością nauczania. Moim zadaniem będzie, oprócz wspierania dydaktycznego i organizacyjnego Studentów, dążenie do rozwoju naukowego wydziału i zwiększenie jakości kształcenia. Jestem otwarty na wszelkie propozycje Studentów i moich współpracowników, w celu zapewnienia wszystkim niezbędnych warunków do własnego rozwoju i satysfakcji z pracy. Moim osobistym założeniem będzie, aby uczelnia stała się miejscem integracji międzynarodowej. Siłą każdej uczelni powinna być możliwość umiędzynarodowienia nauki i kształcenia tak, aby była jednocześnie oknem na świat.

Kluczowym zagadnieniem jest też rozwój podstawowych badań naukowych, zwłaszcza powiązanych z gospodarką i wspierających innowacyjność. W tym obszarze musimy wprowadzać program intensyfikujący efektywność wykorzystania dostępnych dofinansowań w licznych konkursach krajowych i zagranicznych.

Życzę wszystkim Studentom realizacji swoich pasji, przyjemności w zdobywaniu wiedzy, ciekawych wykładów i prac inżynieryjno-projektowych, mądrości i przyjaznej atmosfery, aby studiowanie było dla Państwa przygodą i pięknym wspomnieniem w przyszłym życiu zawodowym. Studia to jeden z piękniejszych okresów w życiu każdego człowieka. To czas pogłębiania wiedzy, zdobywania nowych umiejętności oraz rozwoju osobowości.

Z okazji objęcia nowej funkcji życzę wszystkim Studentom powodzenia i odwagi w kreatywnym kształtowaniu siebie oraz nowych wyzwań i możliwości. Zawierania nowych znajomości i korzystania z bogatego życia studenckiego.

Wszystkim życzę jak najlepszych wyników w nauce i wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim!

dr inż. Piotr Wróblewski
Prodziekan ds. kierunku Transport
Wydział Inżynieryjny

Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Wróć