Przejdź do treści

Biuro Łazarski partnerem Uczelni Techniczno-Handlowej

Miło nam poinformować, że Biuro Łazarski zostało nowym partnerem Uczelni Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej. Zawarte porozumienie dotyczy współpracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacyjnej, a także organizacji studenckich praktyk zawodowych dla studentów z kierunku Finanse i rachunkowość.

Biuro Łazarski powstało w 1996 roku. Firma od 25 lat świadczy usługi w zakresie obsługi księgowej, podatkowej i prawnej przedsiębiorstw. Misją Biura jest przygotowywanie i dostarczanie rzetelnej informacji do prawidłowego zarządzania firmą. Biuro Łazarski oferuje usługi z zakresu doradztwa, wyliczeń oraz wspomaga procesy decyzyjne w firmach. Dodatkowo, Biuro posiada zdolność prowadzenia całości spraw podatkowo-księgowo-prawnych każdego przedsiębiorstwa, a także świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz audytów finansowych wewnętrznych i kontrolingu finansowego.

Więcej informacji: Biuro Karier, tel. 22 262 88 21, 22, e-mail: kariera@uth.edu.pl

Wróć