Przejdź do treści

Big Data – rafinacja informacji – medycyna – ekonomia – media. Konferencja odbędzie się już 28 maja

Konferencja

Władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na I edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Big Data – rafinacja informacji – medycyna – ekonomia – media”, która odbędzie się 28 maja 2021.

Wydarzenie odbędzie się w formie telekonferencji z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Konferencja będzie pierwszym wydarzeniem gromadzącym badaczy, ekspertów i praktyków związanych z medycyną, mediami i informacją. Szczególną uwagę organizatorzy konferencji kierują w stronę sztucznej inteligencji i dużych zasobów danych – Big Data.

Współczesne technologie umożliwiające dostęp do dużych zasobów danych, Big Data, stwarzają nowe perspektywy wyszukiwania informacji, ich analizowania i tworzenia wartościowej wiedzy zarówno w zakresie jej naukowej jak i praktycznej użyteczności.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców zajmujących się problematyką informacji, Big Data zarówno w odniesieniu do technologicznych aspektów gromadzenia i wyszukiwania informacji, jak i ich wykorzystania w badaniach w obszarze medycyny, ekonomii i socjologii.

Panele tematyczne:

  1. Technologie zobrazowania danych i wizualizacji wyników
  2. Identyfikacja i kwerenda dużych zasobów danych ze źródeł otwartych
  3. Analizy Big Data w ekonomii w tym identyfikacja procesów gospodarczych, identyfikacja innowacji, prognozowanie procesów gospodarczych
  4. Zastosowanie Big Data w identyfikacji zagrożeń dla zdrowia i życia
  5. Wykorzystanie analizy Big Data i AI w diagnostyce

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 16 maja 2021 r.

Kontakt:

Eliza Kotomska
tel. 22 262 88 89; e-mail: konferencja.naukowa@uth.edu.pl

Organizatorzy:

Wróć