Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Bezpieczeństwo w szkole 2019. Relacja

Przygotowanie na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia z użyciem niebezpiecznych narzędzi i broni oraz na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym, zapoznanie z zalecanymi technikami działania w kryzysowych sytuacjach, a także procedurami bezpieczeństwa – to tylko niektóre z elementów szkolenia „Bezpieczeństwo w szkole 2019”, skierowanego do dyrektorów szkół z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się 6 czerwca 2019 r., była Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

Uczestnicy szkolenia nabyli umiejętność zachowania się w sytuacjach kryzysowych w szkole oraz kierowania uczniami w razie zagrożenia. Kursanci poznali także zalecane techniki ratowania ludzi i minimalizacji strat. Podczas szkolenia wskazano odpowiednie sposoby alarmowania oraz metody współpracy ze służbami ratunkowymi i policją. Przedstawione zostały propozycje procedur bezpieczeństwa przygotowane do wdrożenia w szkołach, a także zaprezentowane zostały ćwiczenia praktyczne możliwe do realizacji w szkołach.

Efektem szkolenia przeprowadzonego w UTH jest podniesienie poziomu świadomości w placówkach oświatowych w zakresie bezpieczeństwa. Uczestnicy kursu otrzymali narzędzia w postaci wiedzy i umiejętności pozwalających możliwie najlepiej działać i kierować ludźmi w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Szkolenie „Bezpieczeństwo w szkole 2019” przeprowadził Paweł Moszner, były oficer JW GROM, autor procedur antynapadowych i antyterrorystycznych dla ministerstw, banków, firm, energetyki oraz placówek edukacyjnych. Twórca programów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa.

Wróć