Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Bezpieczeństwo i technologia w administracji publicznej - relacja

22 listopada 2022 r., w Uczelni Techniczno Handlowej im. H. Chodkowskiej, odbyła się Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i technologia w administracji publicznej”. Zgromadzonych uczestników powitała Rektor Uczelni dr Justyna Żylińska. Następnie głos zabrali Piotr Rutkowski, doradca ministra cyfryzacji ds. DLT/Blockchain oraz dr hab. Aleksandra Gasztold, doradca dyrektora NASK ds. publikacji naukowych.

Ważnym puntem konferencji było wystąpienie dr Krzysztofa Gawkowskiego, który zaprezentował zebranym gościom raport „Cyfrowe miasto – bezpieczna czy niebezpieczna przyszłość?”. Jak podkreślił, jest to pierwszy taki raport przygotowany i sfinansowany przez uczelnię niepubliczną w Polsce. Współautorami publikacji są Bartosz Dominiak, dr Zbigniew Wasielewski oraz dr Krzysztof Gawkowski - kierownik projektu.

Po wyżej wspomnianych wystąpieniach rozpoczął się pierwszy panel pt. „Wpływ technologii na bezpieczeństwo społeczne”, którego moderatorem był dr Zbigniew Wasielewski – wykładowca Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Swoje prelekcje wygłosili: dr hab. Jacek Bil, prof. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ppłk dr hab. Piotr Maśloch, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, dr Katarzyna Huczek z Uczelni Techniczno-Handlowej im H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Radosław Maćkiewicz ze Stowarzyszenia Informatyków Polskich, Fundacja Bezpieczeństwa Narodowego.

Wyżej wymienieni goście, podczas swoich wystąpień poruszali zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i technologii, a także tematy związane z: cyfryzacją, bezpieczeństwem sieciowego państwa i społeczeństwa, systemem informacyjno-komunikacyjnych użytkowanych przez człowieka, sztuczną inteligencją i cyberzagrożeniami oraz technologią przyszłości.

Został również odczytany list Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, który z powodu wcześniej podjętych zobowiązań nie mógł wziąć udziału w Konferencji. „Ogromnie się cieszę, że to przedsięwzięcie skupia pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, a także praktyków zainteresowanych wspomnianą problematyką. Doceniam, że przedmiotem refleksji uczynili Państwo wpływ technologii na bezpieczeństwo społeczne, a także jej rolę w służbie administracji publicznej. (…) Głęboko wierzę, że dzisiejsza konferencja ma także szansę przerodzić się w swoiste forum wymiany myśli na tematy dotyczące rozwoju smart city, cyfrowej administracji czy e-usług. Jestem przekonany, że wspólne obrady pozwolą wypracować wnioski, które w niedalekiej przyszłości przełożą się na wzrost bezpieczeństwa cyfrowego”.

Po krótkiej przerwie uczestnicy wzięli udział w drugim panelu dotyczącym „Technologii w służbie administracji”. Moderatorem tej części spotkania był Bartosz Dominiak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa. Podczas tego panelu prelegentami byli: Piotr Łyżeń – dyrektor Smart City Expo Poland, Jan T. Grusznic – zastępca redaktora naczelnego magazynu A&S Polska, Zuzanna Zielińska z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Michał Wawiórko – prezes firmy First Byte, systemy Robotic Process Automation.  

Prelegenci poruszyli kwestie m.in. rozwoju smart city i cyfrowej administracji, e-usług i ich bezpieczeństwa, czy sztucznej inteligencji w mieście oraz bezpieczeństwa danych.

Konferencja skierowana do pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz praktyków stanowiła dogłębną analizę wyników projektu naukowo-badawczego zrealizowanego przez UTH, jakim jest raport „Cyfrowe miasto – bezpieczna czy niebezpieczna przyszłość?”.

Patronami honorowymi konferencji byli: Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji oraz NASK.

Cyfrowe miasto – bezpieczna czy niebezpieczna przyszłość?

Nowe technologie przynoszą wiele ułatwień w funkcjonowaniu miast i ich mieszkańców. Mogą jednak również powodować określone zagrożenia i niebezpieczeństwa. Implementacja coraz bardziej zaawansowanych technologii cyfrowych do codziennego życia miasta musi być zatem nieustanie monitorowana i poddawana audytowi. Mając powyższe na uwadze, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej podjęła się realizacji projektu badawczo-naukowego, którego celem było wykazanie konieczności zachowania podwyższonych form bezpieczeństwa w związku z szybkim rozwojem infrastruktury miejskiej.

Wróć