Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Artykuł prof. Sułka w niemieckim piśmie DPJZ

W grudniu br. w niemieckim kwartalniku „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift” (nr 4.2016), wydawanym w Berlinie przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników, ukazał się artykuł dr. hab. Jerzego Sułka, prof. UTH. Tekst nosi tytuł „25 Jahre Deutsch-Polnischer Vertrag über gute Nachbarschaft Und freundschaftliche Zusammenarbeit – Rückblick Und Ausblick”.

Prof. Jerzy Sułek omawia w artykule genezę powstania Traktatu Dobrosąsiedzkiego RP-RFN z 17 czerwca 1991 roku.

Strona internetowa kwartalnika - <kliknij tutaj>

dpjz artykul foto

Wróć