Uczestnicy studiów

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej, szczególnie specjalizujący się w wdrażaniu projektów współfinansowanych z UE, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Firmy wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne, w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz jej komponentów składowych. Pracownicy instytucji zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym w tym policji, służb specjalnych, centrów zarządzania kryzysowego oraz organów ds. bezpieczeństwa publicznego.

Cel studiów

Najbliższe lata doprowadzą do niespotykanego wcześniej wzrostu populacji zamieszkujących aglomeracje miejskie. Proces ten pociągnie za sobą oczekiwania szybszego dostępu do usług publicznych, lepszych warunków mieszkaniowych, niezakłóconego dostępu do placówek opieki zdrowotnej, edukacji czy mediów. Wraz ze wzrostem miasta zwiększą się jednocześnie problemy związane z zanieczyszczeniem, logistyką, gospodarowaniem energią, różnicami w poziomie życia mieszkańców i w związku z tym przestępczością. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przyszłości i chcąc usystematyzować wiedzę dotyczącą sprawnego zarządzania miastem oraz oddziaływania nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo publiczne, jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczynamy program kształcenia pozwalający rozwiązywać ewentualne problemy związane z zastosowaniem narzędzi opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne, w jednostkach administracji samorządowej.

Organizacja studiów

• Studia podyplomowe trwają 2 semestry, 172 godziny zajęć dydaktycznych.
• Zajęcia odbywają się, co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.
• Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów.

 

Opiekun merytoryczny

dr Krzysztof Gawkowski, z wykształcenia doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa państwa i technologii mobilnych oraz systemach inteligentnej komunikacji. Doświadczony trener pracowników kadry kierowniczej w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem w administracji . Autor wielu publikacji na temat bezpieczeństwa i rozwoju inteligentnych miast. Założyciel Instytutu Profilaktyki Społecznej oraz Centrum Monitorowania Obietnic Wyborczych. Wieloletni samorządowiec i z zamiłowania polityk. Autor powieści kryminalnych i pasjonat historii.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl