Nowoczesne technologie wymagają nie tylko ich znajomości, to już nie jest atut.

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne muszą być też umiejętnie wprowadzane tak, by miały znaczący wpływ w osiąganiu założonych celów. Należy wiedzieć jak je optymalnie wykorzystać. Każde przedsiębiorstwo jest inne. Może różnić się wielkością, rodzajem działalności, sposobem prowadzenia firmy, jej rynkowej ekspansji, etc. Planowanie i opracowywanie projektów w obszarze IT musi uwzględniać każdy aspekt przedsiębiorstwa, by mogło ono zbudować swoją rynkową przewagę.

Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie w IT realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Dzięki nim Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu realizowania projektów i zarządzania działem IT. Studia przygotowują do pracy na stanowisku dyrektora lub menadżera/specjalisty w działach IT.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • pogłębia i rozszerza praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania działem i projektami IT,
  • zna i swobodnie porusza się w środowisku nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
  • posiada umiejętność realizowania samodzielnych projektów w obszarze IT oraz oceny ich efektywności
  • potrafi sprawnie zarządzać i nadzorować pracę działu IT.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl