Przyjęcie osoby do pracy jest dla pracodawcy inwestycją i niesie ze sobą pewne ryzyko. Jeśli kandydat nie sprawdzi się firma traci pieniądze, które włożone zostały w trening, traci czas, poświęcony na wdrożenie osoby zatrudnionej, obniżana jest również wykonalność założeń finansowych na dany okres. Sprawne zarządzanie procesami HR ma na celu uniknięcie bądź minimalizację strat, a podniesienie efektywności poprzez wyspecjalizowany dobór kapitału ludzkiego. Z drugiej strony jej zadaniem jest planowanie ścieżek karier pracowników w sposób motywujący ich do zaangażowania się w cele firmy, oraz dążenia do podnoszenia swoich kwalifikacji. Możliwość wglądu w psychologię oraz motywacje stojące za rynkiem pracy, owocuje poligonem obserwacji i doświadczeń i czyni pracę rekrutera niezwykle ciekawą.

Studia II stopnia na specjalności HR manager realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Dzięki nim Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania procesami kadrowymi w przedsiębiorstwie. Studia przygotowują do pracy na stanowisku specjalisty lub managera w dziale HR.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • nabywa i rozwija kompetencje zawodowe w skutecznym zarządzaniu polityką personalną w perspektywie strategicznej,
  • posiada kwalifikacje w obszarze psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi,
  • zna nowoczesne informatyczne systemy kadrowe,
  • zdobywa umiejętności i kompetencje w zakresie przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych i opracowywania ścieżek rozwoju zawodowego,
  • dysponuje wiedzą w zakresie prawnych aspektów pracy.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl