Przejrzyste działanie każdej firmy to podstawa jej dobrego zarządzania.

Trudno wyobrazić sobie, by firma mogła odnieść długofalowy sukces bez odpowiedniego przygotowania, merytorycznej oceny szans i zagrożeń czy dbania o jej stabilność. Przy rosnących obrotach i/lub coraz większym obiegu dokumentów, trzeba koniecznie zadbać o odpowiedni nadzór finansowy. Znajomość rodzajów i mechanizmów nadzoru, audytu czy controllingu finansowego to nic innego jak elementy prowadzenia rozwijającej się działalności, bez których zwiększenie wydajności i poprawa standardów działania przedsiębiorstwa byłyby niezwykle utrudnione.

Studia II stopnia na specjalności Nadzór finansowy realizowane są w Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Finanse i rachunkowość.

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w wyspecjalizowanych działach nadzoru finansowego, rachunkowości lub oddzielnych (ewentualnie wydzielonych) komórkach controllingu finansowego w jednostkach gospodarczych, w audycie wewnętrznym i zewnętrznym jednostek sektora prywatnego i publicznego (jako pracownik tych jednostek lub osoba zatrudniona w jednostkach zewnętrznych świadczących tego typu usługi).

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • posiada umiejętność oceny zjawisk finansowych i tworzenia systemów kontroli i/lub nadzoru,
  • ma wiedzę niezbędną do organizowania, przeprowadzania i dokonywania oceny systemów nadzoru, audytu oraz controllingu finansowego w podmiotach gospodarczych lub jednostkach sektora publicznego,
  • posiada umiejętności doboru narzędzi i metod oraz analitycznego rozumienia procesów zarządzania finansowego w podmiotach prywatnych i publicznych,
  • jest przygotowany do prezentowania ocen oraz rekomendowania zaleceń po przeprowadzeniu np. audytu finansowego.

 

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl